Tuesday, 29 December 2009

De genezing van de verlamde

In Jezus tijd waren er meer gehandicapten te zien dan vandaag. sommigen leken ook door 'de duivel bezeten'. Anderen werden bestempeld als demonen.
De mensen met lichamelijke en geestelijke moeilijkheden zochten manieren om tot oplossingen te komen.
Zij hadden veel minder mogelijkheden dan vandaag om mensen te zien, te horen of aan te spreken. Het was zeker niet makkelijk om een genezer te vinden of om de juiste middelen te vinden.
In Jezus tijd werden er soms meer bergen verzet dan vandaag om iemand bepaald te horen of te zien of om een gebeurtenis mee te maken.

Martin Rozestraten heeft in 2007 een lezing gegeven over Jezus die een hoge missie had. Mensen genezen, de bedoeling van de Torah uitleggen, en het evangelie verkondigen. Dat evangelie was hijzelf!

Hij legt er de nadruk op dat wij ook dat vertrouwen in Jezus moeten krijgen dat vele gehandicapten hadden in het begin van onze nieuwe jaartelling.

Lezing: De genezing van een verlamde #1 Intro op: Hij zag hun geloof
Lezing: De genezing van een verlamde #2 Je zelf verloochenen
Lezing: de genezing van een verlamde #3 lichamelijk gehandicapten
Lezing: de genezing van een verlamde #4 Jezus getroffen door hun geloof
Lezing: de genezing van een verlamde #5 één ding echt nodig

No comments:

Post a Comment