Tuesday, 8 December 2009

Kerstbomen

“2 Dit zegt Jehovah: Neem de gewoonten van andere volken niet over; schrik niet of heb geen vrees voor tekens aan de hemel, ook al schrikken die volken daar voor. 3 Hetgeen zij doen betekent niets, de gewoontes die zij onderhouden zijn ijdelheid; Ze hakken blokken hout in het bos, een vakman bewerkt ze met de beitel, 4 hij belegt ze of maakt ze mooi met goud en zilver, met een hamer spijkert hij ze vast zodat ze niet wankelen. 5 Ze zijn als een palmboom, of een paal tussen de planten, het zijn vogelverschrikkers tussen de komkommers: ze kunnen niet spreken, men moet ze dragen want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bang voor hen, ze doen geen kwaad en goed doen ze evenmin. 6 Oh Jehovah, niemand is aan U gelijk, Gij alleen zijt groot, en uw naam is groot in macht.” (Jeremia 10:2-6)

Engelse versie / English version > Christmas trees

Er wordt vaak beweerd dat Jeremia 10:2-6 niets heeft te maken met kerstbomen, maar dat het spreekt over heidense afgoderij. De gedachte hierachter is om iemand met de gedachte te laten dat het hedendaagse kerstboom ritueel puur Christelijk is, en dat er niets in de Schrift tegen dergelijke boom versieringen is.

Hoewel het waar is dat Jeremia 10:2-6 niet direct spreekt over het hedendaagse kerstboom ritueel, doet het dat wel indirect. Velen proberen te negeren dat het hedendaagse kerstboom ritueel rechtstreeks gekoppeld is aan het aanbidden van de heidense boom. Dus ze kijken over de werkelijke inhoud of achterliggende betekenis van Jeremia 10:2.
Het echte punt is dat de kerstboom verering is gebaseerd op, en een imitatie is van het heidense yule / zonnewende boom afgod aanbidden. Het is geworteld in heidense hekserij (listige wijsheid), en heidense occultisme / magie.
God heeft zijn volk verteld de afgodische manieren van de heidenen te voorkomen, ze niet aan te nemen en die afgodische manieren niet te imiteren en ze niet te brengen in de christelijke eredienst.

> http://idolatry.reslight.net/cmas.html
> http://idolatry.reslight.net/cc.html
> Christmas - It's Origins And Associations

 Sommige bronnen van Google (enkel georganiseerd voor informatieve doeleinden. Ik ben het niet noodzakelijkerwijs eens met de standpunten daarin uitgedrukt).

> http://www.google.com/search?hl=en&q=pagan+tree+decoration
http://www.google.com/search?hl=en&q=%22%2Bsolstice+%2Btree%22+heathen
http://www.google.com/search?hl=en&q=%22%2Byule+%2Btree%22+heathen&btnG=Search
> http://www.google.com/search?hl=en&q=%22%2Byule+%2Btree%22+wiccan  

1 comment: