Thursday, 21 January 2010

Evangelischen drijven verder weg van Bijbelse waarheid

Het is fijn om te merken dat meerdere theologen beginnen te waarschuwen voor het gevaarlijk wegdrijven van bijbelse waarhedne door de evangelische kerken.

De befaamde en invloedrijke puriteinse evangelische theoloog J.I. Packer (83) (ex-Anglicaan) vreest dat evangelische kerken vervallen in heidendom. "We worden teruggedreven naar heidendom. Dat is een serieuze waarheid", zei hij vorige week.  "Het is belachelijk om te denken dat men niets meer hoeft te leren over het geloof zodra men zich bekeerd heeft", aldus Packer. De kerk heeft volgens hem vanaf het begin der eeuwen geleerd dat een christen "al lopende" leert.

Volgens K.van Bergem is de in de gezamenlijk opgestelde Geloofsverklaring het eerste artikel de inspiratie, het gezag en de genoegzaamheid van de Bijbel kwasie op de achtergrond gekomen. De genoegzaam- heid houdt in, dat het geschreven woord van de Bijbel geen buiten-bijbelse aanvulling nodig heeft. In 1951 ontstond de ”World Evangelical Fellowship” als overkoepelend orgaan van de nationale Evangelische Alllianties. Deze Fellowship herformuleerde de Geloofsverklaring van 1846 De genoegzaamheid van Gods Woord verdween geruisloos. "Sinds 1951 is de grondslag een iinvalspoort geworden voor opvattingen waarvoor in 1846 geen plaats was. Sindsdien heeft er een verschuiving in het Evangelische Denken voorgedaan, Niemand die daarop let." zegt van Berghem.

In sommige landen konden evangelische kerken wel als paddestoelen uit de grond rijzen. In de westerse wereld kan jij ook een massa fitnesscentra vinden. dikwsijls moet men zich niet ver verplaatsen voor een oefencentrum tegen te komen. er zijn heel wat minder kerken dan fitnesscentra. Geestelijke conditietraining is in veel kerken nauwelijks een item. Hoeveel plaats is er voor gezond, stevig onderwijs uit de Bijbel en het ontwikkelen van deugden en geestelijke disciplines?  Een gebrek aan geestelijke conditietraining heeft onvermijdelijk gevolgen. De Engelse bisschop J.C. Ryle (1816-1900) waarschuwde in zijn tijd al voor 'yellowfish christianity' (kwallenchristendom), een christendom zonder stevige ruggengraat en skelet.

Ook Charles Spurgeon (1834-1892) beklaagde zich erover dat de leidende figuren in veel kerken christenen zonder ruggengraat zijn, week en sponsachtig. "Ik zou hen weekdieren kunnen noemen, ware het niet dat een weekdier door zijn schelp nog meer stevigheid bezit dan zij!"

Parker wijst op de gevaren van gebrek aan lichamelijke training en vraagt zich er bij af hoe het gesteld is met de geestelijke training. Kan gebrek hier aan niet minstens zo fataal zijn?

No comments:

Post a Comment