Friday 8 January 2010

Helden en heiligen

Misschien willen wij tgegelijkertijd Helden en heiligen zijn.


"De held is degene die een groot licht in de wereld ontsteekt,
die brandende fakkels zet in de donkere straten van het leven voor mensen bij te
zie.
De heilige is de man die loopt door de donkere paden van de wereld,
hijzelf een licht zijnde."

- Felix Adler

"Elke heilige heeft een verleden en elke zondaar heeft een toekomst."
- Onbekende Auteur

"Het kenmerk van een heilige is niet perfectie, maar toewijding.
Een heilige is niet een mens zonder fouten,
maar een mens die zichzelf zonder eisen aan God heeft gegeven."
- W. T. Richardson

"In Jezus' situatie hebben we het verhaal van de heiligste man die ooit leefde,
en toch waren het de hoeren en de dieven die hem aanbaden,
en de religieuzen die hem hekelden."
- Rebecca Manley Pippert

"Heiliging is glorie die begonnen is.
Glorie is heiliging voltooid."
- F. F. Bruce

"Wees daarom voorzichtig hoe je loopt,
niet als onverstandige mannen, maar als wijze,
het meeste van uw tijd makend, want de dagen zijn slecht.
... begrijp wat de wil van de Heer is."
Efeziërs 5:15-17

In de winter ligt de wereld er mooi wit bij,
maar het kan gevaarlijk glad zijn.
Laat mij de gevaren van deze mooi lijkende wereld kennen , Heer.
Laat mij omgaan met de juiste personen
en laat mij een licht in donker dagen zijn voor velen,
dat vraag ik U, mijn God, in Jezus naam.


Engelse versie / English version > Heroes and saints

No comments:

Post a Comment