Sunday, 3 January 2010

Ter verdediging van Twijfel


Een christelijke schrijver, in een zekere zin ter verdediging van twijfel, had het volgende te zeggen:

"Soms is een persoon geneigd te denken, 'ik kan geen Christen worden omdat ik nog steeds twijfels heb'. Ik ben nog steeds niet zeker. Maar zolang er twijfel bestaat, zolang de persoon nog onzeker is, dat is de enige keer dat geloof nodig is . Wanneer twijfels zijn verdwenen, heeft de persoon geen geloof meer nodig ."
John Ortberg, Faith and Doubt (Grand Rapids: Zondervan, 2008), p. 139

Engelse versie / English version > In defence of Doubt