Monday, 25 January 2010

Werk met vreugde en bidt liefdevol


„Werk met vreugde
bidt met liefde.
Droom van uit uw hart.
Deel wat je hebt.
Leef eenvoudig, heb intens lief.“
 - Onbekend

"We kunnen niets doen, zeggen we soms,
we kunnen alleen bidden. Dat, zo voelen we, is een matig alternatief.
Zo lang we kunnen werken en rondrennen,
zo lang we een hand uit kunnen steken, hebben we hoop;
maar als we op God moeten terugvallen -- ah, dan moeten de dingen echt kritiek zijn!"
- A. J. Gossip

„Doe altijd uw best. Wat u nu zaait of plant, zal u later oogsten. „
- Og Mandino

„Laat uw licht vóór mensen glanzen zodanig dat zij uw goede werken kunnen zien,
en uw Vader verheerlijken die in hemel is.“
Mattheus 5:16

„En hij zei, „Het koninkrijk van God is als een mens die zaad op de grond gooit; en hij gaat bij nacht naar bed en opstaat bij dag, en het zaad spruit op en groeit - hoe, hij zelf weet het niet. De grond produceert gewassen op zich zelf; eerst het blad, dan de top, dan de rijpe korrel in het hoofd.  Maar wanneer de gewassen het toelaten, zet hij onmiddellijk de sikkel er in, omdat de oogst is gekomen. „
Markus 4:26 – 29

Ik vraag u God dat ik steeds mijn werk naar goed vermogen zal kunnen volbrengen.
Laat anderen hier over tevreden zijn
en laat het tot opbouw voor mijn latere leven zijn.

Engelse versie / English version > Work with joy and pray with love

No comments:

Post a Comment