Saturday, 20 February 2010

Door Christus' dood kunt u worden aangenomen als een kind van God

Door Christus' dood, kunt u door het geloof, worden aangenomen als een kind van God (Romeinen 8:14-17, James 4:4-5).
Vanwege het werk van Christus aan het Kruis, kan de Vader vieren omdat deze zoon van Hem dood
was en weer levend is geworden, "hij was verloren en is gevonden"  (Lucas 15:24).

Zoals Gods geadopteerde kinderen van elke ras, etniciteit, samenleving , en mensen-groep, zijn we zijn volk. Net zoals een man en vrouw worden verenigd en een vlees worden, zullen ook wij, Gods volk, worden verenigd in Christus in een nieuw huwelijksverbond wanneer hij terug komt. (Efeziërs 5:31-32; Openbaring 19:6-9) 


No comments:

Post a Comment