Wednesday, 3 February 2010

Emotioneel op slot zitten

Susanna schrijft in haar Blog:

Als je emotioneel op slot zit en muren opgetrokken hebt om je gevoel heen om maar geen pijn te voelen, zal je emotioneel compleet verstrikt raken. Je bent niet meer in staat om op een gezonde manier met anderen om te gaan, je weet niet wie je nou eigenlijk bent en al helemaal niet wat je het liefste zou willen. Er is dan geen gezond emotioneel leven meer mogelijk.
Wanneer je geestelijke hart niet functioneert op de manier zoals God het bedoeld heeft, zul je op dit gebied ook problemen ondervinden. Je kan nog wel rondlopen en misschien zelfs gelukkig en stabiel zijn, maar je mist een aanzienlijk gedeelte van jouw totaliteit als mens.

Lees verder in: >Bijbelstudie Jeugd 2 - Je Hart

No comments:

Post a Comment