Monday, 1 February 2010

Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof

Christelijke Overdenking

Maandag 1 februari 2010
Galaten 5:6
Galatians 5:6 (52 kb)
         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek
"Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende." (Ga 5:6 STV)
"Want als we één zijn met Christus Jezus, dan maakt besneden-zijn of niet-besneden-zijn geen verschil. Van belang is alleen geloof dat zich uit in daden van liefde."
"Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende."
"In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent."
"Voor wie bij Christus Jezus hoort, is het al of niet besneden zijn volmaakt onbelangrijk. Het enige wat telt, is geloof dat zich in liefde uit."
Overdenking van vandaag:Phil Ware

Is het je ooit opgevallen hoe druk we bezig zijn met dingen die belangrijk zijn, maar dit zijn nog steeds niet de meest belangrijke dingen van ons geloof? Bij deze strijd gaat dikwijls het belangrijkste van allemaal verloren. In de eerste eeuw had deze strijd vaak te maken met Jood/heiden kwesties. Terwijl ras, cultuur en erfgoed belangrijk zijn, is eigenlijk het meest belangrijk het tonen van geloof door de liefde. Is het niet interessant dat in onze high-tech wereld van vandaag de belangrijkste kwestie hetzelfde is als het tweeduizend jaar geleden was - het geloof tot uitdrukking brengen door de liefde?

Gebed:
Liefdevolle Heer, help ons alstublieft elke muur te breken die uw mensen verdeelt en scheidt. Vergeef ons onze bekrompenheid en vooroordelen jegens elkaar. Maak in ons een diep verlangen los om de eenheid van de hemel in onze wereld van vandaag te delen. In de naam van Jezus, het zoenoffer voor alle volkeren van de wereld, vraag ik dit. Amen.

Engelse versie/ English version > Do not foget the important sign of belief

No comments:

Post a Comment