Monday, 29 March 2010

Aanbid enkel de Schepper van alles

10 En ik viel neer voor zijn voeten, om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, gij, dat gij dat niet doet, ik ben een dienaar met u [En ik viel voor zijn voeten neer, om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie, dat gij zoiets niet doet, ik ben jouw even-knecht / gelijke-knecht/dienaar], en van uw broeders, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbidt gij God. Voor de getuigenis van Jezus is de geest van profetie.
-Openbaring van Johannes 19:10 Naar de Wycliffe Vertalings variaties

10 Dan ik viel neer voor zijn voeten om te aanbidden (goddelijke eer te betalen) aan hem, maar hij [belette mij] en zei: Laat dat na! [Dat moet je niet doen!] Ik ben [maar] een ander dienaar met u en uw broeders die
de getuigenis hebben [aanvaard en houden]  gedragen door Jezus. God aanbidden! Voor de stof (kern) van de waarheid geopenbaard door Jezus is de geest van alle profetie [de vitale adem, de inspiratie van alle geïnspireerde prediking en interpretatie van de goddelijke wil en het doel, beide, de mijne en uwe inbegregrepen.
- Openbaring van Johannes 19:10 naar de Amplified Versie

Engels origineel / English original > Only worhsip the Creator of all things

No comments:

Post a Comment