Friday, 12 March 2010

Een liefde die ons niet vrijstelt van verzoeking


„De liefde van de God voor ons is geen liefde die ons altijd van proeven vrijstelt,
maar eerder, een liefde die ons door proeven ziet.“
 - Anoniem

“Als wij ons hart open stellen voor de liefde van God
krijgen wij meer ademruimte
en kunnen wij ons makkelijker richten naar de wil van God.”
 - Marcus Ampe

"De liefde van God is één van de grootste realiteiten in het universum
Een pilaar waarop de hoop van de wereld rust.
Maar het is ook een persoonlijke intieme zaak.

God houdt niet van volken, Hij houdt van mensen.
Hij houdt niet van massa's, maar van de mens."
- A. W. Tozer

„Niet alleen zo, maar wij verheugen ons ook in ons lijden,
omdat wij weten dat het lijden volharding veroorzaakt;
volharding, karakter;
en karakter, hoop.
En de hoop stelt ons niet teleur, omdat de God zijn liefde in onze harten heeft uitgegoten … „
Romeinen 5:3 – 5

God onze Maker, geef dat wij ten goede door U gevormd mogen worden.
Geef ons Uw vaderlijke liefde en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
en geef dat wij Uw liefde met anderen kunnen delen.

Engelse versie / English version > A love not exempting us from trials

No comments:

Post a Comment