Thursday 11 March 2010

Vertrouw de toekomst aan God toe


"Laat de toekomst je niet verontrusten.
Je zult ze ontmoeten,
en als je moet met dezelfde wapens van redenering
waarmee jij je vandaag bewapent tegen het heden."
 - Marcus Aurelius

„De toekomst is iets, wat iedereen naar rato van zestig minuten per uur bereikt,
wat hij ook doet, wie hij ook mag zijn.“
 - C. S. Lewis

"Wees nooit bang om een onbekende toekomst toe te vertrouwen aan een bekende God."
 - Corrie ten Boom

„Gedraag jezelf wijselijk naar buitenstaanders,
het meest makende van je tijd."
Colossensen 4:5

“Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht.”
Efeziërs 5:16

God, maak mij bekwaam om deze tijd te doorstaan en vol goede moed uit te kijken naar de Dag van de Heer.

Engelse versie / English version > Trust the future to God

No comments:

Post a Comment