Thursday, 11 March 2010

Eenheid onder de Christenen

'Eenheid onder de christenen', zo luidt het thema van een gespreksavond op woensdag 17 maart in het onthaalcentrum De Pelgrim in Scherpenheuvel. Gastspreker is monseigneur Johan Bonny, bisschop van Antwerpen.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie neemt de Kerk actief deel aan de oecumenische beweging. Jaarlijks vindt een aantal merkwaardige oecumenische dialogen en ontmoetingen plaats, van het hoogste tot het laagste niveau in de Kerk. Welke vorderingen zijn er ondertussen geboekt? Hoe is de relatie vandaag tussen de katholieke Kerk en de andere kerken en christelijke gemeenschappen? Waar liggen de knelpunten? De Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen is de durvende kracht achter veel oecumenische initiatieven. Hoe werkt deze Pauselijke Raad? Vanuit zijn oecumenische ervaring in Rome gaat monseigneur Bonny in op deze vaak gestelde vragen.

De gespreksavond begint om 20 uur. Deelname kost 5 euro.

Info en inschrijving: De Pelgrim, Isabellaplein 15 A, 3270 Scherpenheuvel, telefoon 013 35 56 40, e-mail onthaalcentrum@scherpenheuvel-info.be.