Saturday, 24 April 2010

Gods Woord als regen

Gods Woord is als de regen. Niet gauw heeft de mensheid daarvan genoeg. Als de aarde er mee wordt doordrenkt, wordt zelfs een woestijn groen en gaat bloeien. Gods Woord heeft daadkracht.  Dat geeft een enorme rust. God zorgt zelf voor de uitwerking van Zijn woord. Ook al blijft het ónze verantwoordelijkheid om dit Woord zo helder mogelijk te vertolken.

No comments:

Post a Comment