Friday, 9 April 2010

Wiesbadense codex 15° Eeuw theologische bibliotheek in één boek

Samen met prof. dr. Kees Schepers van het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen verzorgde dr. Kienhorst een kritische uitgave van het Wiesbadense handschrift (uitg. Verloren, Hilversum). De Wiesbadense codex bevat 163 bladen met zo’n tachtig Middelnederlandse geestelijke teksten uit het begin van de vijftiende eeuw en is een theologische bibliotheek in één boek.

Volgens dr. Kienhorst vormt het Wiesbadense handschrift een schatkamer voor kunsthistorici. „De oorspronkelijke functie van de tekeningen is niet helemaal zeker, maar we nemen aan dat ze dienden als modellen voor muurschilderingen in kerken. In het handschrift staat bijvoorbeeld een tekening van de tronende Christus. Deze is bijna gelijk aan die op het gewelf van de Sankt Nikolaikirche in Kalkar.”

Hoe het handschrift van de Vlaamse of Brabantse leken uiteindelijk in de Duitse stad Wiesbaden is terechtgekomen, blijft grotendeels in nevelen gehuld. „We weten alleen dat het tot 1802 toebehoorde aan een abdij bij Koblenz. Het Wies­badense handschrift heeft al heel wat geheimen prijsgegeven, maar nog niet alle.”

Het Wiesbadense handschrift (ca. 1410) bevat zo’n tachtig Middelnederlandse geestelijke teksten.Lees verder in het Reformatorisch Dagblad.