Friday 28 May 2010

Hoe heeft Jezus zulk een plezier voor God gedaan

Waarom was God zo gelukkig met Zijn zoon?

Het is omdat Jezus zich hield aan het ultieme voorbeeld van het geloof dat God oproept. Jezus' geloof in God was zo sterk dat hij gewillig was om zijn volledig leven in volledig vertrouwen aan zijn Vader te geven.
Jezus verklaart: "De reden waarom mijn Vader van mij houdt is dat ik mijn leven neerleg". (Johannes 10:17)

Jezus begreep wat het betekende volledig geloof in God te hebben. Dientengevolge gaf hij zijn leven door zijn eigen wil aan de wens van zijn vader te offeren.Het meest cruciale, Jezus had genoeg geloof om zich volledig te onderwerpen aan het bevel van God dat hij zijn leven op het kruis opgaf. Jezus had het geloof om te geloven dat God hem opnieuw van de doden zou kunnen verhogen en dat God hem voor zijn trouw zou belonen.
Hij zei:"Ik zag de Heer altijd voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is zal ik niet verontrust worden. Daarom is mijn hart blij en mijn tong verheugd zich; mijn lichaam zal ook in hoop leven, omdat u mij niet prijs zult geven aan het graf, mij niet zult verlaten noch zal u willen dat u uw Heilige verval laten zien. U hebt mij de paden van leven bekend gemaakt; u zult mij met vreugde in uw aanwezigheid vullen". (Handelingen 2: 25 – 28, Psalm 16:8-11 citerend)

God roept ons op om Jezus' voorbeeld te volgen. De Bijbel vertelt onsWees daarom nabootsers van God, als geliefde kinderen en leef een leven van liefde, precies zoals Christus van ons hield van en zich opgaf voor ons zoals een geurig aanbod en offer naar God. (Efeziërs 5:1-2) "Daarom spoor ik u, broers, met het oog op de genade van God, aan om uw lichamen aan te bieden als levende offers, heilig en behagend aan God – dit is uw geestelijke daad van eredienst. Pas u niet langer naar het model van deze wereld aan, maar word door de vernieuwing van uw geest getransformeerd. Dan zult u kunnen testen en goed keuren wat de wens van God is – zijn goede, behagende en perfecte wens." (Romeinen 12:1-2)

Om God te behagen, moeten wij ons eigen leven aan God offeren precies zoals Christus deed.
En hoe leven wij ons leven zoals een offer zoals Christus voor ons deed?Wij moeten ons eigen wil offeren aan de wens van God. Wij moeten stoppen aan te denken wat best voor ons is en in plaats denken aan het groter doel van God met de Aarde te vervullen.

Jezus' trouw leven van dienst en gewillige kruisiging is het perfecte levende voorbeeld van het geloof God ons oproept om te hebben. Het is niet tot wij ons helemaal aan God geven, in plaats van onze eigen zelfzuchtige verlangens, dat wij zullen beginnen te begrijpen wat het is dat God nodig heeft van ons.Maar het was niet slechts in Jezus’ dood op het het stuk hout dat hij zijn leven aan God offerde. Jezus' volledig leven was een daad van offer. Hij gaf zijn dagen uit anderen te verzorgen en hen het woord van God te onderrichten. Hij zette de noden van iedereen anders boven zijn eigen. Zijn volledig leven was een daad van geloof in God toen hij zijn eigen wil ruilde en voor die van zijn Vader.


Engelse versie / English version > How is it that Christ pleased God so perfectly?

No comments:

Post a Comment