Tuesday, 25 May 2010

Hoe ziet God er uit

Vele mensen vinden het heel moeilijk om God te visualiseren. Wij weten dat hij een geest is en er  wordt ons verteld dat wij naar zijn beeld zijn.
Wij zouden dus kunnen stellen dat al de mensen rondom ons, gelijk ons zelf, ook op God lijken, Maar hij is een geest en wij zijn vlees en bloed. Sommige mensen denken dat er een groot verschil is tussen de verschijning van God en ons. Meerderen zeggen dat wij helemaal niet op God lijken. Hoe zit het nou eigenlijk? Gelijken wij niet eigenlijk op hem, of slechts een beetje, of is het een wijze van spreken in de Bijbel?

“Dan zegt God: laat ons een mens,– \@een roodbloedige\@, {In het Hebreeuws is soms een woordspel gaande tussen \@adam\@ (mens, mensheid), \@adama\@ (grond, bodem) en \@dam\@ (bloed); dit woordspel wordt in de vertaling weergegeven door middel van toegevoegde bijvoeglijke naamwoorden als rood, roodbloedig en bloedrood.} maken naar ons beeld en als onze gelijkenis,– laten zij neerdalen bij de vissen van de zee en de vogels van de hemel, bij het vee en bij alles op de aarde, en bij alle kruipsel dat rondkruipt over de aarde! God schept de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God heeft hij hem geschapen; mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen.” (Ge 1:26-27 NB)

“Dit is de boekrol van de geboorten uit Adam,– \@de roodbloedige mens\@; ten dage dat God roodbloedige Adam schiep heeft hij hem naar het beeld van God gemaakt. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen; hij zegent hen en roept als hun naam uit: Adam!, – \@roodbloedige mens!\@, op de dag van hun schepping. •• Adam leeft dertig en honderd jaar; dan wordt er een geboren naar zijn beeld en als zijn gelijkenis, en roept als naam voor hem uit: Set.” (Ge 5:1-3 NB)

Jezus was een mens hier op aarde, zoals wij ook mensen zijn van vlees en bloed, doorstoomt van die rode venen, eveneens aanwezig als beeld van God, die zich niet hoefde te bedekken of te schamen voor zijn afkomst. In eenheid zijn wij geschapen met Christus Jezus en horen gelijk hem te zijn, één lichaam voor God.

“Want een man hoeft zich het hoofd niet te bedekken, omdat hij beeld en heerlijkheid van God is; maar de vrouw is de heerlijkheid van een man.” (1Co 11:7 NB)

“Hij (Jezus) is het beeld van de onzichtbare God, eerstgeborene van alle schepping,” (Col 1:15 NB)

“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zullen wandelen.” (Efe 2:10 NB)

Ook al moeten wij "nieuwe kleren" aantrekken of ons innerlijk helemaal wijzigen als wij Christen worden. Ook onze zondige natuur heeft een lichaam dat bepaalde kenmerken heeft van de Schepper. Maar wij moeten er op toe zien dat wij nog meer kenmerken van die Hoge Heiligheid verwerven. Wij moeten wel een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed, maar elkeen die van een mens voort komt komt uit een schepsel van God dat reeds naar Zijn evenbeeld geschapen is.“en het nieuwe mens–zijn moet aantrekken dat naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.” (Efe 4:24 NB)

Zoals Adam kunnen wij het spiegelbeeld van Adam en van God genoemd worden. Als wij Christen worden, worden wij een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zullen wij meer en meer gaan lijken op God, Die ons heeft gemaakt.

“en de nieuwe hebt aangetrokken die wordt vernieuwd tot hij herkenbaar is naar het beeld van wie hem heeft geschapen,” (Col 3:10 NB)

Laten wij daarom onze Schepper loven en onze medemensen als beeltenissen van God herkennnen en respecteren.

“maar de tong: niemand der mensen is bij machte die te temmen,– een rusteloos kwaad, vol dodelijk venijn! Met haar loven we de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis geschapen zijn;” (Jak 3:8-9 NB)

Lees hier meer over op het aangebrachte onderwerp en de reacties op: What does God look like

No comments:

Post a Comment