Friday, 14 May 2010

Vreugde fundament voor positief leven

Wij hebben goede reden om ons te verheugen wegens onze beproevingen wanneer wij begrijpen hoe God die beproevingen gebruikt om ons te helpen om een goddelijk karakter op te bouwen. "En wij weten dat God alle dingen (zelfs strenge beproevingen) voor het goede bewerkt voor hen die van God houden, naar hen die geroepen zijn volgens Zijn doel" (Romeinen 8:28). Meer bepaald schreef Paul dat "wij ook in ons lijden er over verheugen, omdat wij weten dat lijden volharding, volharding karakter en karakter hoop produceert" (Romeinen 5:3, 4). Jakobus schreef, "Beschouw het pure vreugde…telkens als u opkijkt tegen beproevingen van vele soorten, omdat u weet dat de testen van uw geloof volharding ontwikkelt" in het trouw blijven naar God (Jakobus 1:2).

Zou u niet al te graag een diepe en blijvende vreugde willen ervaren? Zou u niet volledig van zulke  vreugde houden?

Lees daarom hoe vreugde het fundament kan zijn voor een positief leven: Joy: Foundation for a Positive Life

No comments:

Post a Comment