Monday, 14 June 2010

Wordt nederig als Christus
“Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.” (1Pe 5:6 NBV)Wees bescheiden zodat je onder de machtige hand van God door Hem kan verheven worden te zijner tijd.

Er is een kroon van trots (Jesaja 28:3), die niemand zou moeten dragen.  Maar veel mensen houden van te worden erkend en op een hoger platform te worden geplaatst.  De hand van God symboliseert discipline (Exodus 3:19; 6:1; Job 30:21; Psalm 32:4) en bevrijding (Deuteronomium 9:26; Ezekiël 20:34).
  Wij moeten ons zelf niet met andere mensen in de wereld vergelijken.  Wij houden er niet van om vernederd te worden maar ook hebben wij niet de aard om nederig te zijn.  Hoewel wij zouden moeten erkennen dat het gezond kan zijn.  Wij zijn beter er voor te kiezen om onderworpen te zijn onder de machtige hand van God, zodat Hij ons kan verheffen te zijner tijd.


Christus was bescheiden -- „Leer van me, daar ik zwak ben en bescheiden van hart.“ Hij torende oneindig boven iedereen ter wereld uit.  Hoe kon hij dan toch oprecht bescheiden zijn?  Omdat hij realiseerde dat hij niets was, en dat God alles was.  Hij wenste zich niet (zoals zo velen) te vergelijken met die rond hem, maar met God.  Hij wist dat alles wat hij deed hij of ooit was of begrepen had de gift van God was:, de liefde van God.  Hij had geen illusies van zijn eigen ingeboren sterkte of goedheid of wijsheid.  Hij ‘maakte zich leeg’ -- zijn eigen natuurlijke, vleselijke zelf -- en vulde zich totaal met God: of, eerder, onderwierp zich ten volle aan God, die hem totaal vulde, om elke gedachte, woord en akte volkomen te leiden.  Hij was het perfecte schip voor het Goddelijke gebruik.  Laten wij proberen om hem te volgen.

Engelse versie / English version > Be humble like Christ


+++

2016 linkupdate

No comments:

Post a Comment