Tuesday 20 July 2010

Psalmen en gezangen in het Gronings

De Liudgerstichten, die de belangstelling voor de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden wil stimuleren is de drijvende kracht achter de publicatie van de Psalmen in het Gronings.

Al in 1959 werd een begin gemaakt met het overzetten van enkele psalmen en kerkliederen in het Gronings, zodat in Groninger kerkdiensten in de streektaal gezongen kon worden. Het leidde in 1966 en 1981 tot een tweetal publicaties met psalmen en gezangen: ”Grunneger Psaalms en Gezangen” en ”Psaalms en Gezangen”. De tweede uitgave bevatte voor een groot deel de liederen uit het Liedboek voor de kerken.

Voor het Bijbelboek Psalmen werd in 1997 een nieuwe werkgroep opgericht, terwijl ook een werkgroep in het leven werd geroepen om de liturgie van de Groninger diensten over te zetten. De Liudgerstichten werd in 1989 opgericht met als doel de belangstelling voor de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren.

Twee jaar geleden werd de complete ”Biebel” in het Gronings gepresenteerd. Sindsdien is er door de berijmingscommissie hard gewerkt om alle 150 psalmen en veel nieuwe liederen over te zetten.

Het resultaat, ”Psaalms en Gezangen”, wordt in november in Groningen gepresenteerd. De uitgave zal naast de 150 psalmen 356 gezangen bevatten. De meeste daarvan stammen uit het Liedboek voor de kerken, maar er zijn ook liederen uit de ”Hervormde Zangbundel” van 1938 en uit latere bundels als ”Gezangen voor Liturgie”, ”Zingend Geloven” en ”Tussentijds” vertaald.


No comments:

Post a Comment