Tuesday 20 July 2010

Met de hand geschreven Filipijnse Bijbel

In acht oorspronkelijke talen van het land, onder meer het Tagalog en het Ilocano.


Paus Benedictus XVI schreef openings- en slotvers

BRUSSEL (KerkNet/RV) – ‘Mogen jullie allemaal een Bijbel zijn!’ Zo heet een mee door de Bisschoppenconferentie van de Filippijnen gesteund project. Katholieken en protestanten willen met de Bijbel, die volledig met de hand werd neergeschreven, Gods liefde verder uitdragen en zo een bijdrage leveren aan de broederlijkheid tussen christenen. Ieder Bijbelvers is met de hand geschreven door afwisselend vertegenwoordigers van de katholieke Kerk, de protestantse kerkgemeenschappen en van de hele Filippijnse bevolking. Paus Benedictus XVI schreef eigenhandig het openingsvers (Genesis 1,1) en allerlaatste vers (Apokalyps 22,21). 
“De 35.656 verzen van de 78 Bijbelboeken werden geschreven door vertegenwoordigers van de verschillende christelijke kerkgemeenschappen en van alle sectoren uit zowat alle lagen van de bevolking, van rijk tot arm, van platteland tot grootstad, van jong tot oud, van boer tot bediende, van scholier tot minister, van autochtoon tot allochtoon e.a. “, schrijven de Filippijnse bisschoppen. 
Elke bladzijde van de Bijbel telt twee kolommen: een in het Engels en de andere in een van de acht oorspronkelijke talen van het land, onder meer het Tagalog en het Ilocano.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment