Wednesday, 28 July 2010

Waarheid, wat is het eigenlijk

De vele denominaties beweren dat zij de Bijbelse Waarheid hebben gevonden en propageren. Maar doen zij dat werkelijk? Houden zij aan de echte zaken die zijn voorgeschreven in de Heilige Schrift?
Houdt waarheid niet in dat het in overeenstemming moet zijn met het gegeven dat men zou volgen. Waarheid is namelijk het in overeenstemming zijn met het denkbeeld met de wetten van het denken of met zijn verkozen voorwerp, van een naar voor gebracht verhaal of een bericht of een zaak, dat dan ook door feiten kan bevestig worden.

Iedereen heeft de taak om te zoeken naar de Waarheid. Maar dan is de eerste vraag die we kunnen stellen: 'wat is Waarheid?'.
De nauwkeurigheid van de aanpassing of conformiteit. En hoe gaan we om met die dingen die wij veronderstellen volgens de juiste waarden te zijn. Hoe gaan we er reageren op dat wat waar is of volgens de feiten van de zaak?

Is de Waarheid voor de gelovige datgene dat wij in overeenstemming nemen met wat God van ons verlangt en dat Hij heeft laten neertekenen door zijn uitgezochte favoriete schrijvers? Is datgene wat wij wensen te geloven in conformiteit met het reële, echt iets te overwegen in overleg met de werkelijkheid en met de overeenstemming met de trouw aan Gods natuur, dat wij dienen te volgen te goeder trouw en als wat we geloven vanuit de Bijbel te zijn?

Een van de zaken die veel christenen nemen als waarheid is dat Jezus gestorven is, maar dan zien ze het als hij voor hen gestorven is en dat zij gered zijn door het geloof in dat. Maar zijn ze? Ontkent dit feit andere feiten, dat er slechts een waarheid is bijvoorbeeld?

Lees meer in The Truth