Thursday, 26 August 2010

Laat mij geloofszaadjes zaaien

Alleen U weet, Vader, hoeveel appels er uit één pitje kunnen voortkomen.
Leer mij daarom elk zaadje in het leven te zien als een enorm potentieel, vol geweldige sluimerende mogelijkheden.
Help mij vandaag, Vader, om overal waar ik kom geloofszaadjes te zaaien.
Amen.
English version / Engelse versie > Let me saw beliefseeds