Saturday, 28 August 2010

Zet het gehele pantser op van God

"Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel."
"Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst," (Efe 6:11, 14 NBV)

Wij zijn slechts zwakke menselijke naturen.  Zwak van aard dragen wij in ons lichaam de smet van de eerste foutieve actie van onze voorouders Adam en Eva.  Wij zouden graag stevig in onze schoenen staan in deze wereld van verleidingen en problemen.  Als gelovigen zouden wij graag het gehele pantser van God willen omgorden met de hoop dat wij ons tegen elk kunnen zich tegen kwaad bestand zullen kunnen zijn.  Worstelen wij namelijk niet tegen vlees en bloed, maar tegen principes, tegen bevoegdheden, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke verdorvenheid?

Wanneer wij erin slagen om het volledige pantser van de Enige God op te nemen, door ons te vullen met Zijn Woord en Zijn Wetten na te leven, wordt ons beloofd dat wij weerstand in de slechte dag zouden kunnen aanbieden.  Zou u niet staande willen blijven?
Zo, blijf vast in geloof met uw lendenstukken omgordt in waarheid en zet op uzelf de borstplaat van oprechtheid.

Wanneer wij geloven dat wij iets goed voor God moeten doen en voor Zijn wereld, gelovend dat wij het kunnen doen zelfs wanneer wij opkijken tegen één uitdaging na de andere, vereist dit dat wij onze mening en onze hart beschermen, en dat wij ons tegen de leugens beschermen die ons zullen dreigen te ontsporen.

Engelse versie / English version > Put on the whole armor of God


+++

2016 linkupdate

No comments:

Post a Comment