Tuesday 28 September 2010

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
"Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten, voor de zielen die Hem zoeken". (Klaagliederen 3:25)

En diegenen die nu naar Hem uitkijken en Hem eren
kunnen Zijn zegeningshand reeds voelen in deze wereld vandaag.

Zij die wachten op de Heer zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen met vleugels als adelaars op stijgen.


Jehovah U bent onze hoop.
Door het voorzien van Uw zoon geeft U ons redding.
Ik juich en ben blij: U heeft ons gered.
Ik wil dapper en vastberaden zijn en wacht op U.


Engelse versie / English version  > Jehovah is good unto them that wait for Him

+++

2016 update links

No comments:

Post a Comment