Thursday, 17 February 2011

Cambodia door de ogen van Simon Peel & Kevin Rawlings

Broeder Simon Peel heeft een oog en een goede neus voor specifieke plaatsen en weet hoe ze te portretten.

Reeds enkele jaren spant Simon zich ook in om in de minder bedeelde streken van deze planeet mensen te gaan helpen.
Een van die plekjes na Zuid-Afrika en Vietnam is Cambodja waar hij zijn camera ook niet in de zak kon laten zitten. Dit resulteerde in verscheidene mooie foto's welke u zich zelf ook kan aanschaffen en daarmee de werking in Cambodja kan steunen.

Om geld te verzamelen voor de LCDI Scholen in Cambodja worden verscheiden foto's los of gebundeld aangeboden. Er is een fotoboek met 38 foto's (inclusief de omslagen) in handformaat van 7x7 duim (18x18 cm).

If you purchase a photograph, they will send you a link to the high-res file for you to print. This costs them nothing, so any money you give will be donated.

Please order from the website.

www.cambodia-photobook.co.uk

Cambodia by Simon Peel & Kevin Rawlings

Brother Simon Peel has an eye and a nose for specific places and knows how to picture them.

To raise money for the LCDI Schools in Cambodia, you can help to make some of his pictures your own by buying the photo book with 38 photographs (including covers) measuring at 7x7 inches (18x18 cm).

If you purchase a photograph, they will send you a link to the high-res file for you to print. This costs them nothing, so any money you give will be donated.

Please order from the website.

www.cambodia-photobook.co.uk

Wednesday, 16 February 2011

Voorzien om te lezen

Dit jaar gedenken wij het in 1611 verschenen meesterwerk van het meest vertaalde en hertaalde boek. 400 jaar geleden bracht de drukker in Aldersgate Straat, Londen,  een belangrijk werk op de markt welk een totale nieuwe wereld voor vele mensen opende.

Onder de hoede van een wereldse koning kon men nu in een verstaanbare taal voor vele mensen en in vele culturen lezen over een hemelse koning. Niemand zou de gewone man nog blaasjes kunnen wijs maken. Jaren was het lezen van de Heilige Schrift verboden, maar met de boekdrukkunst kwamen meerdere vertalingen onder de verscheidene volkeren.

400 jaar geleden werd in Engeland de mijlpaal gezet voor de Heilige en Geautoriseerde Bijbel die de Oude en Nieuwe Testamenten bevat. Zelfs voor hen die Engels geen moedertaal is werd het toch een geliefde Bijbelvertaling om te gebruiken als studieboek. Ook al was het zelf een vertaling bleek het toch een basiswerk te zijn om verder andere versies te maken, te vergelijken en te gebruiken.

Deze verjaardag wordt door de Christadelphians ook gebruikt om het Woord van God toch terug in de kijker te brengen. De Belgische Christadelphians roepen al die genen die van God houden op om er mee uit te komen en het Woord van de Allerhoogste ook meer kenbaar te maken.

Lees verder in:

De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

Alsook meer op: Appointed to be read

Pamflet: The Bible4life About_the_Bible

Kijk ook naar:

The Bible Exhibition


"Ga uit en predik het Goede Nieuws"

Lees hier over meer in o.a.:

Appointed to be read

The Bible4life dedication

Het pamflet: About the Bible

The Evidence You decide

The magazine for you
Goed Nieuws voor u
Please do find : Inspiration and Early Translations; Part One: The Bible, Appointed to be Read … in the Glad Tidings of January 2011.

Appointed to be read

There has never been such a choice of what to read and indeed how to read it. Either by means of the printed page or electronically, everybody wants our attention and usually our money. There is only one place where we can read about the unbreakable promises of God, and that is in the Bible. There is a special reason why English readers should seize the opportunity to read through the Bible in 2011.

Appointed to be read in the Churches is what was written in 1611 in a book that shook the world.
Barker’s printing house in Aldersgate Street, London, brought a major work on the market which opened a total new world for many people. Nobody could trick them in things which were not really written in that volumes work.
400 years ago in England the landmark was set for the Holy Bible containing the Old and New Testaments to be read over the many years by so many people of different tongues. Translated out of the original tongues: and with the former translations diligently compared and revised by His Majesty’s special command – Appointed to be read in the Churches it became a major working tool for many Bible students.

presents a year long a series tracing the the process of Bible translation through the ages, so you can see how the King James Version came about, and why it is important that you read the Bible for yourself. By the exposition readers can see the way in which God has worked through the centuries to preserve the gospel  message. It looks at the many translations in the light of time. Free and authoritative Latin translations, Anglo-Saxon versions, the inhibited free access to reading the Bible up to the liberation of the Word of God.Please do find : Inspiration and Early Translations; Part One: The Bible, Appointed to be Read … in the Glad Tidings of January 2011.

“Glad Tidings” is not a newspaper devoted to tracking and reporting newsworthy events.
If it was it would need to be renamed “Bad Tidings!”, for newspapers do not allow much space for good news stories.
The purpose of that Christadelphian magazine is to draw attention to God’s plan and purpose for the world, which is longestablished, as His promise to Abraham makes clear.

Tuesday, 15 February 2011

Man van Nazareth

Het stond reeds vroeg in de boekrollen geschreven dat uit het geslacht van David en man zou komen die wonderbaarlijke dingen zou doen en ons verzoenen met God. In Bethlehem geboren groeide hij later op in Nazareth en als Jeshua/Yeshua en zoon van de vakman Jozef en de jodin Maria zou hij gekend en besproken geraken.

Lyrics:
't Stond al heel lang opgeschreven
Een mens die komen zou
Voorbeeld van een beter leven
Goedheid liefde waarheid trouw
Koningszoon maar ook een knecht
zijn waardigheid werd afgelegd
Een kind, geboren in een stal

Kwam met ons zijn leven delen
Mens gelijk in ons bestaan
wat was gebroken kon hij helen
Blijheid zorgen pijn verstaan
De liefde was zijn hartewens
Zijn taal was vrede voor elk mens
Zodat alles anders wordtHij is de hoop dat donker
niet voorgoed zal zijn
Het geheim dat is ontsloten,
Voor de mensen groot en klein
En Zijn licht leeft in mij
En het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet
Ga met mij op reis
Man van Nazareth


In de stilte zal hij spreken
In de storm mijn stem verstaan
Hij zal wat zwak is niet verbreken
Altijd met mij verdergaan
Niemand kent mij zoals Hij
Een gulle lach, ik voel me vrij
Kan de toekomst aan


Hij is de hoop dat donker
niet voorgoed zal zijn
Het geheim dat is ontsloten,
Voor de mensen groot en klein
En Zijn licht leeft in mij
En het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet
Ga met mij op reis
Man van Nazareth


Bridge:
En de verhalen woord voor woord
vinden hun weg, ze leven voort
Voor wie ze als een kind ontvangt
Er in gelooft, ernaar verlangt
Woord dat leven geeftHij is de hoop dat donker
niet voorgoed zal zijn
Het geheim dat is ontsloten,
Voor de mensen groot en klein
En Zijn licht leeft in mij
En het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet
Ga met mij op reis
Man van Nazareth

+++¨¨

Thursday, 10 February 2011

Houding van Christen bij pest gedrag

Heel België reageerde geschokt toen twee jaar geleden een postbode een eind aan zijn leven had gemaakt wegens pesterijen en nu ook toen eind vorig jaar zware pesterijen aan het licht kwamen in het Waalse bedrijf Mactac. Zeker toen beelden opdoken waarop een weerloze man werd vastgebonden op een pallet. Het onbegrip groeide toen bleek dat een vakbondsafgevaardigde de aanstoker was van de grove pesterijen.
Opnieuw hebben twee vakbondsmensen zich schuldig gemaakt aan zware pesterij op het werk. Twee afgevaardigden bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zijn op staande voet ontslagen omdat ze opdracht gaven collega's in een vuilnisbak te gooien, een brandblusapparaat op hen leeg te spuiten.

Kinderen plagen elkaar wel eens, maar wanneer dit verder uitgroeit tot een meer voorkomend iets moet men opletten dat het niet verder uitgroeit naar een fenomeen dat zich op volwassen leeftijd ook zal gaan verder zetten op de werkvloer. Want niet alleen in de scholen wordt er gepest. Ook op het werk is dit een veel voorkomend fenomeen dat eerder lijkt toe te nemen.

Er zijn meerdere mensen die onderhevig aan stress op het werk geraken, door allerlei omstandigheden, maar een grote boosdoener is de houding van de mensen naar elkaar. Men kan niets goed doen in de ogen van de baas of collega’s, men gaat zich gepest voelen hierdoor gaat de sfeer neer slaan en gaat men de negatieve gevoelens makkelijker mee naar huis dragen. De relatie met partner, vrienden begint daardoor eronder te lijden. Het geviseerd en depressief voelen moet kunnen opgevangen worden.

Als het je allemaal teveel wordt moet je niet enkel op je eigen willen berusten, maar moet je hulp durven gaan zoeken. dit kan bij gespecialiseerde diensten maar ook bij mensen rondom jou die je kan vertrouwen. Zo zou ook je kerkgemeenschap je moeten kunnen opvangen. In de ecclesia moet je durven onderkomen gaan zoeken. Het is een van de vele taken van ene ecclesia om ook daar hulp te bieden waar het voor jou op het eerste zicht onbegonnen lijkt.

Lees hier meer over op: Pesters op het werk

> Drie beruchte precedenten

> Gevolgen van pesten op het werk

Monday, 7 February 2011

Wat staat er in de Bijbel

Geeft het u niet dat men op een komische wijze in contact komt met wat er in de Bijbel staat dat mag het een aangename verrassing zijn om jongeren, die tegenwoordig weinig interesse hebben in God en het Woord van God, de inhoud van de bijbel te leren kennen. > What's in the Bible

> http://whatsinthebible.com/2010/10/13/dvd-1-first-five-minutes/

Egypt in the picture

Egypt had also been a mighty power in the Middle East. The period of its greatness was about 1600 BC, when the armies of the conquering Pharaohs pressed southwards into the Sudan, westwards along the north African coast, and northwards through the land of Canaan (later Israel) and into Syria.
The land invaded by Nebuchadnezzar who overran Israel, sacked Jerusalem and burnt its temple, and carried thousands away captive to Babylon is now back in the picture with an opposite wealth. For 2500 years Egypt has remained, as Ezekiel prophesied it would, "a lowly kingdom", always dominated by others. But Egypt and the Egyptians did not disappear. They still exist, and though many claim that they have even recovered a measure of independence in recent times, thanks to massive financial support from the U.S.A. and Saudi Arabia, not many people got something from this economic funding.  Lots of the people have not enough to eat and no work. There were no prospects but now thousands have put their hope in a new peaceful revolution.

Egypt has been one of the United States' closest allies in the region but this governments’ reign now looks increasingly likely to fail.  This crisis follows the toppling of the Tunisian president a few weeks ago who fled the country after widespread protests forced him from office. Surely we see distress of nations and the sea and waves roaring. The sea and waves are symbolic of people raging against each other.

George W. Bush had previously pushed Hosni  Mubarak for democratic reforms but the head of state has perhaps promised a lot to his people and to the outside world, but kept 'his country' good in chains.

The Egyptian Muslim Brotherhood, with 600,000 members, stands for the re-establishment of the Islamic Empire (Caliphate), the takeover, spiritually or otherwise, of the entire world, and jihad and martyrdom. It has front organizations in the UK, France, and the United States. The danger exist that they are going to exploit the situation and the figure like Mohammed ElBaradei in order to hijack the Egyptian revolution at a later stage. We may not forget that that ever since the Brotherhood was founded over 80 years ago, it has engaged in political terrorism, assassinating Prime Minister Mahmoud al-Nuqrashi Pasha in 1948, trying to kill President Abdul Nasser several years later, supports Hamas, and more.
The Egyptians should well be aware what it could implicate if the Moslim Brotherhood comes into the governement. A leading member of the Muslim Brotherhood in Egypt told the Arabic-language Iranian news network Al-Alam on Monday that he would like to see the Egyptian people prepare for war against Israel.

No casualties yet recorded by our brothers and sisters in Egypt. Our brothers and sisters seek seeing "(God's) righteousness" and find it important to try to develop a love of God's character, which means that we want to be worthy Christians showing our love for God His creation, our neighbours, and our love in God's Kingdom because righteousness will be glorified there.

We know that there is a fascinating prophecy in Isaiah 19 that speaks of God setting Egyptian against Egyptian. (Isaiah 19:2,4) As with all prophecies this has both a latter and future fulfilment. As we see Egyptian being set against Egyptian we see a latter day fulfilment now. In verse 4 of that chapter it speaks of a “fierce king” ruling over them. In fact Daniel 8:23 speaks of this fierce king. He is none other than the king of the north who will invade Egypt.

In the gospel of Luke, Jesus describes the nations (multitudes) rising up against nations (multitudes). This month we got reverberations from the mass protests in Tunisia and Egypt to be felt around the Arab world. Is it the woe of the multitude of people? US Secretary of State Hillary Clinton has said the Middle East is facing a "perfect storm" of unrest and nations must embrace democratic change. Democracy (Liberty or freedom of the people from monarchies)  is one of the froglike spirits spoken of in Revelation 16 which gather all nations to battle. Brother Andy Walton agrees with Hilary Clinton:" We can see before our eyes how this spirit of people power will indeed bring war and conflict.... – the status quo is simply not sustainable. There is a day in which God will judge the earth by that man who he has appointed – even Jesus Christ."

January 2011 in the news

$Account.OrganizationName

Weekly World Watch 1st - 8th Jan 2011‏


There was a Huge gas find for Israel Nations gather for war over Israel's oil find Nations arrive in Israel and surrounding nations to influence the peace process
CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

 1. The UN has turned down Lebanon’s demand to intervene in delineating its sea border following Israel’s discovery in the Mediterranean of the Leviathan gas well – billed as the world’s biggest find in a decade. UN Spokesman Martin Nesirsky explained that UNIFIL’s mandate applied to coastal waters, not to delineating maritime lines.
  The enormous find of gas off Israel’s shores has the potential to become an enormous destabilising influence in the region. This article explains it could easily lead to conflict.
  We know for certain from the scriptures that when Russia attacks Israel it is because it sees a spoil worth taking.
 2. How interesting that at the time the nations are beginning to question maritime maps of the ocean bed to establish who owns what – we also see the rumblings of conflict between rival nations.
 3. Australia's wettest spring on record gives Queensland to face 'biblical' flood covering an area of the size of Germany and France!
 4. The true impact of the natural disasters that occurred in 2010 are still to be fully felt.
  Altogether a total of 950 natural catastrophes were recorded last year, including five “great natural catastrophes:” the earthquakes in Haiti, Chile and central China, the heat wave in Russia and the floods in Pakistan. 2010 not only resulted in substantial losses, but also an exceptionally high number of fatalities – nearly 300,000.
  We now see food prices rising quickly due to the crop destruction with nations like Russia banning grain exports. Jesus spoke of a time to come when there would be great earthquakes and famines. We see large scale famine as a distinct possibility with these events. Whatever happens though NOTHING will separate US from Christ.
 5. When the natural order of things stops working it causes alarm. Just today over 1000 dead birds have literally rained down in Italy! Mainly turtle doves but also other birds like pigeons. There is a very interesting passage in Amos which connects falling birds and warning & alarm! (Amos 3:5-7)

Further we got a.o. in the
Weekly World Watch 9th - 15th Jan 2011‏
CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

 1. Palestinians say they'll go to UN for recognition
 2. Lebanon's government collapses after Hezbollah pulls out
 3. Israeli troops on alert after Lebanese government falls
 4. Brazil was reported in the Weekly World Watch slides just one month ago. They were the first nation to recognise an independent Palestinian State. One month later they have suffered their worst ever natural disaster.
 5. An extensive study of tree growth rings says there could be a link between the rise and fall of past civilisations and sudden shifts in Europe's climate.
  The natural disasters we have been recently witnessing are a tiny foretaste of the tremendous upheaval that is to come -  which will usher in the long awaited Kingdom of God.

Weekly World Watch 9th - 15th Jan 2011‏

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW
More natural disasters and crisis in Lebanon.
 1. The push continues for a Palestinian state. The Palestinian foreign minister says he will seek United Nations recognition for a Palestinian state in September and is currently lobbying for votes worldwide.
 2. 2005 was a tumultuous year for Lebanon. The prime minister of Lebanon Rafik Hariri was assassinated. This provoked the “Cedar Revolution” where hundreds of thousands of people took to the streets.
 3. A senior Israeli military officer says thousands of troops in the north are on alert following the fall of the Lebanese government.
  Authorities are concerned that the political turmoil in Lebanon will spill over into renewed violence on the Lebanese-Israel border. For Lebanon itself, the boom that has followed decades of turmoil could be brought to a shuddering halt as violence resumes.
 4. Last year (March 2010) the US and Russia concluded a deal to cut their deployed arsenals of nuclear missiles by 30%. With great fan-fare it was announced this was the biggest breakthrough for arms control for two decades. Operational strategic nuclear weapons would reduce from 2,200 to 1,550. Now Russia is developing a replacement for the world's most devastating intercontinental ballistic missile (ICBM) in a move that risks reviving a global nuclear arms race.
 5. Brazil was reported in the Weekly World Watch slides just one month ago. They were the first nation to recognise an independent Palestinian State. One month later they have suffered their worst ever natural disaster.
 6. Roman rise and fall 'recorded in trees'
  Climate instability is linked to the stability of civilisation. As we see increasing natural disaster we can expect increasing instability of the nations. Again we see how the two are linked. We believe that God causes the initial disaster which in turn changes the course of history with nations falling and rising. The final natural disasters will see the fall of the kingdom of men and the rise of the kingdom of God. The natural disasters we have been recently witnessing are a tiny foretaste of the tremendous upheaval that is to come -  which will usher in the long awaited Kingdom of God.Weekly World Watch 16th - 22nd Jan 2011‏


CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW
 1. In Bible language the king of the north has come south – down towards the mountains of Israel – to pledge support for those who want Israel removed from the land.
  The president of Russia Dmitry Medvedev said "Russia's position remains unchanged." and pledged his nation's continued support in helping the Palestinians acquire a modern, unified and sovereign state.
 2. Russia wants to be very involved in “finding a solution” to the conflict of the Middle East.
 3. EU pushed to get tougher with Israel. European diplomats are calling for strong action against Israeli policy in a secret document made public recently.
  The report mentioned recommends the following steps: that East Jerusalem be treated as the capital of a future Palestinian state; that EU officials decline Israeli security in the eastern sector of the city; and that EU politicians refuse to visit Israeli government offices located beyond the Green Line.
 4. The Stuxnet computer virus, created to sabotage Iran's nuclear programme, was the result of collaboration between at least one Western power and the Israeli secret service, a British cyber security expert has found. 
 5. South African flood deaths rise following weeks of heavy rains that began in December.
  Meteorologists say southern Africa's floods are caused by El Nino Southern Oscillation (ENSO), which has also been linked to recent flooding in Australia and the Philippines.
  Jesus tells us that at the time he returns there will be earthquakes in various places. There will be famines. There will be plagues and pestilence. Interestingly the word translated “earthquake” is also translated as “tempest” in the New Testament. 

Weekly World Watch 23rd - 29th Jan 2011

CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW


 1. Tens of thousands of Egyptians fed up with crushing poverty, unemployment and corruption poured out of mosques after Friday's noon prayers and battled police with stones and firebombs.
 2. Egypt has been Israel’s closest Middle East ally. Mubarak has worked with no less than 8 Israeli prime ministers and was of course the leader that signed a peace agreement with Israel in 1979. It was at that time that Egypt positioned itself on the side of Saudi Arabia, as head of the pro-American camp. The fading power of Egyptian President Hosni Mubarak's government leaves Israel in a state of strategic distress. Without Mubarak, Israel is left with almost no friends in the Middle East; last year, Israel saw its alliance with Turkey collapse.
 3. Oil prices surge on Middle East unrest.
 4. Less than 24 hours after the breakdown of its nuclear dialogue with the six world powers in Istanbul, Iran announced plans Sunday, Jan. 23, to send a fleet of warships, including a home-made destroyer, on operational and intelligence-gathering missions to the Red Sea and on to the Mediterranean through the Suez Canal.
 5. Ireland is upgrading its diplomatic relations with the Palestinian territories in recognition of progress being made by the Palestinian Authority, and is condemned by the Israel's government.
 6. Violence. The scenes that perhaps 20 years ago would have shocked us to our core are now so regular and common place its just another suicide bombing like at Moscow's Domodedovo airport.
  The world has become so violent that it must be similar to the days of Noah.
  When God looked down on the world around 4,500 years ago it was described as being “filled with violence”. The word violence means just that but also cruelty and injustice. As we see innocent victims blown up as they went about their own business we see extreme cruelty, total injustice and terrible violence. We live in the days of NoahWeekly World Watch 30th Jan - 5th Feb 2011‏


This weeks WWW is now available.
To view it please click on the following link. You can either open it and view now.
Or you can save it and view it later. It may take a minute to download.
CLICK HERE FOR THIS WEEKS WWW

In this weeks WWW

Uprising in Egypt + some fascinating Bible verses that speak of these events...

We don’t need Wikileaks to tell us what the Bible has told us in advance. We read in the scriptures that the nations (at the time of end) will be in a race to make weapons – to prepare for war. We read in Zechariah 14 of the final battle over Jerusalem.
In this chapter we read of the effects of the war. Many have noted that the effects mentioned in this chapter to those who perish in the war are very similar to the effects caused by nuclear weapons. Flesh dissolving as people stand there, their eyes and tongues melting away. These are the effects of a nuclear weapon. They may be used…

 1. We have been watching incredible scenes in Egypt this week. Thousands and thousands of people determined to remove their government. But there has been much violence in the process with fighting between those Egyptians who want President Mubarak to continue in power and those (the majority it appears) who don’t.
 2. We've seen Iran essentially take control of Lebanon, where its proxy, Hizbollah, has ousted a relatively pro-Western prime minister and inserted its own candidate. We've seen the King of Jordan rush to sack his cabinet amid escalating protests. We've seen reports that similar demonstrations are planned for Syria, where the president, Bashar Assad, will find it far harder to get away with gunning down the crowds than his father did in 1982. And most dramatically, we are seeing the regime in Egypt – the largest, most important Arab country – totter, as President Mubarak faces unprecedented popular protest, and the likelihood that he will have to step down sooner rather than later.
 3. Egyptian officials blamed "terrorists" for an explosion which tore into a gas pipeline from Egypt to Israel and Jordan, and sent flames towering into the sky near the Gaza Strip. A leading member of the Muslim Brotherhood in Egypt told the Arabic-language Iranian news network Al-Alam on Monday that he would like to see the Egyptian people prepare for war against Israel.
 4. Protest wave spreads out over Arab neighbours. Unrest in Tunisia, Yemen and Jordan.
  In the gospel of Luke, Jesus describes the nations (multitudes) rising up against nations (multitudes).
 5. US Secretary of State Hillary Clinton has said the Middle East is facing a "perfect storm" of unrest and nations must embrace democratic change.
 6. Tension in the Middle East and Asia has given rise to an escalating atomic arms and missiles race which has “the direct potential to lead to nuclear war,” leaked diplomatic documents disclose.