Monday, 7 February 2011

Wat staat er in de Bijbel

Geeft het u niet dat men op een komische wijze in contact komt met wat er in de Bijbel staat dat mag het een aangename verrassing zijn om jongeren, die tegenwoordig weinig interesse hebben in God en het Woord van God, de inhoud van de bijbel te leren kennen. > What's in the Bible

> http://whatsinthebible.com/2010/10/13/dvd-1-first-five-minutes/

No comments:

Post a Comment