Wednesday 16 February 2011

Voorzien om te lezen

Dit jaar gedenken wij het in 1611 verschenen meesterwerk van het meest vertaalde en hertaalde boek. 400 jaar geleden bracht de drukker in Aldersgate Straat, Londen,  een belangrijk werk op de markt welk een totale nieuwe wereld voor vele mensen opende.

Onder de hoede van een wereldse koning kon men nu in een verstaanbare taal voor vele mensen en in vele culturen lezen over een hemelse koning. Niemand zou de gewone man nog blaasjes kunnen wijs maken. Jaren was het lezen van de Heilige Schrift verboden, maar met de boekdrukkunst kwamen meerdere vertalingen onder de verscheidene volkeren.

400 jaar geleden werd in Engeland de mijlpaal gezet voor de Heilige en Geautoriseerde Bijbel die de Oude en Nieuwe Testamenten bevat. Zelfs voor hen die Engels geen moedertaal is werd het toch een geliefde Bijbelvertaling om te gebruiken als studieboek. Ook al was het zelf een vertaling bleek het toch een basiswerk te zijn om verder andere versies te maken, te vergelijken en te gebruiken.

Deze verjaardag wordt door de Christadelphians ook gebruikt om het Woord van God toch terug in de kijker te brengen. De Belgische Christadelphians roepen al die genen die van God houden op om er mee uit te komen en het Woord van de Allerhoogste ook meer kenbaar te maken.

Lees verder in:

De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

Alsook meer op: Appointed to be read

Pamflet: The Bible4life About_the_Bible

Kijk ook naar:

The Bible Exhibition


"Ga uit en predik het Goede Nieuws"

Lees hier over meer in o.a.:

Appointed to be read

The Bible4life dedication

Het pamflet: About the Bible

The Evidence You decide

The magazine for you
Goed Nieuws voor u
Please do find : Inspiration and Early Translations; Part One: The Bible, Appointed to be Read … in the Glad Tidings of January 2011.

No comments:

Post a Comment