Thursday, 10 February 2011

Houding van Christen bij pest gedrag

Heel België reageerde geschokt toen twee jaar geleden een postbode een eind aan zijn leven had gemaakt wegens pesterijen en nu ook toen eind vorig jaar zware pesterijen aan het licht kwamen in het Waalse bedrijf Mactac. Zeker toen beelden opdoken waarop een weerloze man werd vastgebonden op een pallet. Het onbegrip groeide toen bleek dat een vakbondsafgevaardigde de aanstoker was van de grove pesterijen.
Opnieuw hebben twee vakbondsmensen zich schuldig gemaakt aan zware pesterij op het werk. Twee afgevaardigden bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zijn op staande voet ontslagen omdat ze opdracht gaven collega's in een vuilnisbak te gooien, een brandblusapparaat op hen leeg te spuiten.

Kinderen plagen elkaar wel eens, maar wanneer dit verder uitgroeit tot een meer voorkomend iets moet men opletten dat het niet verder uitgroeit naar een fenomeen dat zich op volwassen leeftijd ook zal gaan verder zetten op de werkvloer. Want niet alleen in de scholen wordt er gepest. Ook op het werk is dit een veel voorkomend fenomeen dat eerder lijkt toe te nemen.

Er zijn meerdere mensen die onderhevig aan stress op het werk geraken, door allerlei omstandigheden, maar een grote boosdoener is de houding van de mensen naar elkaar. Men kan niets goed doen in de ogen van de baas of collega’s, men gaat zich gepest voelen hierdoor gaat de sfeer neer slaan en gaat men de negatieve gevoelens makkelijker mee naar huis dragen. De relatie met partner, vrienden begint daardoor eronder te lijden. Het geviseerd en depressief voelen moet kunnen opgevangen worden.

Als het je allemaal teveel wordt moet je niet enkel op je eigen willen berusten, maar moet je hulp durven gaan zoeken. dit kan bij gespecialiseerde diensten maar ook bij mensen rondom jou die je kan vertrouwen. Zo zou ook je kerkgemeenschap je moeten kunnen opvangen. In de ecclesia moet je durven onderkomen gaan zoeken. Het is een van de vele taken van ene ecclesia om ook daar hulp te bieden waar het voor jou op het eerste zicht onbegonnen lijkt.

Lees hier meer over op: Pesters op het werk

> Drie beruchte precedenten

> Gevolgen van pesten op het werk

No comments:

Post a Comment