Monday, 28 March 2011

Fred en Kate Gholson over hun uitstap van de JG Organisatie

De groepering die zich een "Godsorganisatie" noemt overbeschermt haar mensen of tracht dit zo naar buiten over te brengen. Natuurlijk heeft ieder gezin haar eigen problemen en heeft elke geloofsorvganisatie te maken met de problemen van de plaatselijke gemeenschap en met de moeilijkheden rond leden van de geloofsgemeenschap. Maar hoe gaan ze daar mee om? Hoe worden mensen in de gemeenschap opgevangen en begeleid?
Zij die hun leven eigenlijk bijna opofferen voor de geloofsgemeenschap of de overheersende Organisatie, hoe worden deze benaderd, behandeld en hoe kunnen zij zich persoonlijk ontwikkelen en tegenover hun eigen familie leden staan.

In de video over Fred en Kate Gholson die de "Waarheid" of de zogenaamde "the Truth" verlieten in 1986 schetsen de vroegere Ouderling en echtgenote een beeld hoe zij moesten omgaan met situaties rond het minder actief zijn van hun vader, het huwelijk van hun zuster, het in het gezin hebben van een dochter van andere ouderling enz..

Er wordt ook aangebracht hoe men sommige leden van de Organisatie behandelde en uitstootte. De tegen de borst stotende gebeurtenissen maakte dat zij meer onderzoek gingen doen over de organisatie en de feiten, aangebracht door tijdschriften als Time Magazine onder de loep gingen nemen. De dubbele standaard en hoe zaken onder het tapijt werden geveegd, met de bedenking hoe het avondmaal werd gevierd zonder eigenlijk echt te "vieren" deed hun toch verder vragen stellen en twijfels begonnen zwaar door te wegen.

1975 komt ook ter sprake alsook hoe aan het 'governing body' wordt gevraagd hoe zij tegenover de vals gekoesterde hoop stonden waarvoor zij eigenlijk verantwoordelijk waren, want volgens Fred Gholson werd die wel door de organisatie gestimuleerd om te prediken.
Er wordt ook in vraag gesteld hoe een organisatie die door God geleid wordt dan zulke doctrinele verschillen kan gaan verkondigen en na een aantal jaren hun eigen leden zelfs verbieden bepaalde vroeger gepubliceerde werken nog te lezen om dt deze 'fouten' bevatten. Indien zij beweren dat God hen deze zaken openbaart als het enige middel voor communicatie hoe kan dan dit spreekorgaan zulke foutieve voorspellingen en leerstellingen naar voor brengen en opleggen deze als enige waarheid te aanvaarden?
Zij stellen zich de vraag waarom zij de Organisatie als de Getrouwe Slaaf moeten aanschouwen als deze niet de juiste voeding aangaf op het juiste ogenblik.

*** ***

How Fred and Kate Gholson had to face the way how the organisation treated their parents, sister and brothers, disfellowshipped members and how they started to hear other sources, read articles in Time magazine and heard other facts. They tell us that they were confronted with the double standard and how certain things were swept under the rug. They give a picture whey they started to believe the Watchtower Organisation was a False Prophet and why they decided to leave "the Truth" in 1986.
+ Faithful and discreet slave.

No comments:

Post a Comment