Monday, 16 May 2011

De Meest gehate familie in America - inleiding tot vervolg

In 2007 kon u al Fred Waldron Phelps (° 1929) op zijn stoel zien zitten en van die vreemde opmerkingen uiten naar Louis Sebastian Theroux (° 1970) voor de BBC documentaire over deze Amerikaanse predikant die leider is van de omstreden Westboro Baptist Church (WBC) in Topeka (Kansas), een onafhankelijke baptistenkerk met een sterke fundamentalistische inslag en een familie die de haat van velen over zich kreeg wegens hun acties:  The Most Hated Family in America,

Voor mij lijkt het een erg gefrustreerd iemand die zijn innerlijke woede niet kwijt kan en zich moet uitwerken via anderen. Hiervoor gaat hij onmeedogend kleinerend te werk. Op een slinkse wijze weet hij anderen het gevoel te geven dat indien zij waardig willen bevonden worden en niet als dom wensen aanschouwd te worden, dan moeten zij instemmen met deze "goddelijke profeet" die geroepen is om de enige ware kudde schapen te leiden.

Wat het vreemdst lijkt te zijn dat hun waarschuwingen die zij willen brengen niet zo zeer zijn gericht om mensen tot God te brengen maar eerder om allen als de verdoemden duidelijk te maken hoe zij zullen gaan lijden in de hel.

Vier jaar na zijn eerste bezoek aan de familie Phelps (vorige week te zien op Canvas / Ik denk weer één van die vele onaangekondigde herhalingen, tenzij ik de oorspronkelijke documentaire ook op BBC heb gezien - in dat geval verontschuldiging naar de VRT) zien wij  Louis Theroux terug naar de WBC thuisbasis in Kansas trekken.
In de opvolg documentaire zal je kunnen merken dat nog meer dan toen de ‘extended family’ van de Westboro Baptist Church een conservatieve christelijke sekte is geworden. Ze zijn ervan overtuigd dat het einde van de wereld nabij is en blijven provoceren, onder meer door Koranverbrandingen. Ze zijn strijdbaarder dan ooit en ontvangen de kritische Louis als een soort beproeving die hen door God is gezonden.

Toch komen er barsten in het schijnbaar ondoordingbare schild van de strijders van God. Een aantal, vooral jongere familieleden heeft er de brui aan gegeven en is uit de familiesekte gestapt. Louis praat met hen over de redenen van hun beslissing en de gevolgen ervan: ze zullen hun ouders wellicht nooit meer terugzien.

Men kan zich afvragen waar al het geld vandaan blijft komen, maar natuurlijk is de verplichte afstand van 1/10 loon een mooie bron als men meerdere leden kan hebben. Deze echter lijken ook te komen en gaan. Eens dat de schelp van de ogen is weggenomen denk ik dat velen zich echt bedrogen zullen voelen. Door al hun rondgeloop met de borden en heen en weer rezen om te gaan betogen hebben ze echter niet voldoende tijd o het echte Woord van God ter hand te nemen.

Maar hoe extremistisch, combattief en controversieel ze ook voor de dag komen, het is duidelijk dat de toekomst van de familie Phelps onzeker is, nu meer en meer leden afhaken. En de afvalligen doen de kerk schudden op haar grondvesten, wat wellicht de reden is dat ze de jongste kinderen stevig in het gelid proberen te houden.

Erg genoeg voor de kinderen die afhaken wordt elk verder contact vanuit de WBC vermeden en worden ze aanschouwt als afvalligen die zullen branden in de hel zoasl de rest van de wereld. Maar als men ziet hoe dan zelfs kleine kinderen daar over spreken en of zulk een afgestreken gezicht hebben of schaapachtig lachen kan men daar toch vragen bij stellen.

Wel is het kostelijk dat deze gemeenschap juist zo vrij kan protesteren en iedereen tegen de schenen kan stampen doordat zij daar mogen verblijven en genieten van de wetten van een gemeenschap waar zij zo tegen zijn.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vorige maand zo geoordeeld dat het toegestaan is om te posten en te demonstreren bij begrafenissen. Dat recht valt ook onder de vrijheid van meningsuiting. Volgens rechter John Roberts beschermt dit oordeel de vrijheid van meningsuiting, ook als deze zeer pijnlijke uitspraken toestaat, om zo het publieke debat niet te smoren.
De enige rechter die de demonstraties wilde verbieden, Samuel Alito, zei dat Snyder alleen maar “zijn zoon vredig wilde begraven” en dat Westboro hem “bruut aanviel” door de aandacht op de begrafenis te vestigen. Alito stelt dat de vrijheid om te zeggen wat je wilt “belangrijk is, maar geen vrijbrief is om iemand zo genadeloos aan te vallen”.

Zou er zulk een genadeloze god zijn die mensen laat overrijden, soldaten laat sneuvelen, mensen ziek zijn omdat zij hun verdiende straf moeten krijgen?

Wat denkt de wereld van de komende tijd? En wat denkt u?

Wat kan het gevoel van macht te hebben over eigen gevoelens en denken "juist te zijn"?


Lees verder in: Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis


westboro
Maggie Phelps (M) van de Westboro Baptist Church staat voor het Hooggerechtshof in Washington op 6 oktober 2010 (FOTO: AP / Carolyn Kaster)

No comments:

Post a comment