Thursday 12 May 2011

Symboliek in de Heilige Schrift

Als men de Bijbel doorneemt kan men niet naast de vele symbolisch gebruikte taal zien. Het staat vol van spreekwoorden en gezegden, maar ook individuele woorden verwijzen regelmatig naar bepaald andere dingen dan dat ze letterlijk zouden betekenen.

Symbolische veel gebruikte woorden in de Bijbel

water = mensen
rivieren = legers
bergen = koninkrijken
vuur = totale vernietiging
wijn = doctrine
dag = duizend jaar
dageraad = verrijzenis
aardbeving = civiele onrust
vijgeboom/rank = natie Israël
lamp/licht = kennis
arm = sterkte
serpent/ slang
= zonde
Egypte = donkerte, onwetendheid
Babylon = afvalligheid
schapen = gehoorzame volgers
adders/geiten = ongehoorzamen/ verdorvenen/goddelozen
zwaard = oorlog
horens = kracht
fruit = goede werken
Israël = spiritueel Israel
Jacob = natuurlijke Israël

No comments:

Post a Comment