Sunday, 2 December 2012

Oplossing met twee staten is de enige uitkomst voor het Israëlisch-Palestijns conflict

België heeft de resolutie die door de Algemene Vergadering werd aangenomen mee ondersteund maar waarschuwt toch dat men er bewust moet van zijn dat dit nog geen volwaardige erkenning als staat is voor Palestina.

Een volwaardige Palestijnse staat kan alleen tot stand komen na onderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen. Onderhandelingen zijn de enige weg, hoe moeilijk dat ook is. Alle aandacht moet gaan naar een snelle hervatting van de vredesgesprekken. Daarbij moeten zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit afzien van elk eenzijdig optreden dat de geloofwaardigheid van het vredesproces in het gedrang kan brengen. Didier Reynders is tevreden met het engagement van de Israëlische regering om de bestaande akkoorden niet in vraag te stellen.

Zoals de Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton in naam van de Europese Unie heeft gedaan, vraagt ook minister Reynders alle betrokken partijen om met de nodige spoed werk te maken van een oplossing voor het conflict. De EU moet in overleg met de Verenigde Staten werken aan een vredesinitiatief dat de krijtlijnen voor het onderhandelingsproces bevat en dat voor beide partijen voldoende waarborgen en stimulansen biedt.

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met de beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vandaag om Palestina het statuut van waarnemend / niet-lidstaat toe te kennen. De stemming is een belangrijke stap naar de oprichting van een Palestijnse staat, waar België en de internationale gemeenschap vragende partij voor zijn. Maar België vindt dat een echte doorbraak er pas zal komen als de Palestijnen op het terrein over een toekomstige staat kunnen beschikken met instellingen, overheidspersoneel en middelen voor een goede werking. België heeft voor de ontwerpresolutie gestemd omdat het zich volledig kan vinden in het doel. Dat doel is een oplossing met twee staten die in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan. Daarbij moet de toekomstige Palestijnse staat democratisch, leefbaar en blijvend zijn. De oplossing met twee staten is de enige uitkomst voor het Israëlisch-Palestijns conflict en alle inspanningen moeten daarop worden gericht. Minister Reynders betreurt dat de 27 EU-Lidstaten bij de stemming in New York niet tot een gemeenschappelijk standpunt zijn gekomen. België heeft geen enkele moeite gespaard en zich zeer constructief opgesteld. Toch is minister Reynders tevreden dat er een Europese consensus bestaat over het einddoel en dat de EU zich blijft inzetten voor het proces.

No comments:

Post a Comment