Wednesday 30 January 2013

Ernstig strijdend voor het geloof

De mens kan gedragen worden door het geloof dat hij heeft in bepaalde dingen. Wij moeten ons er bewust van worden dat het belangrijk is om het juiste geloof te hebben. Hierover kunnen wij samen over nadenken en debatteren.

Earnestly Contending for the Faith zal dan ook het thema zijn van de Christadelphian Isolation League (CIL), de organisatie die instaat voor het geestelijke welzijn van de broeders en zusters en hun kinderen over de hele wereld.


English: These are two of three large 1970s st...
 These are two of three large 1970s student accommodation blocks on the Aston University premises. These are to be demolished. Image taken by Erebus555 - Erebus555 18:14, 23 June 2007 (UTC) (Photo credit: Wikipedia)
De CIL zal een bijeenkomst houden  in de Aston University, Birmingham, UK van 5 tot 07 april 2013, als God het wil.

Als wij de toestand vandaag bekijken kunnen wij overal het crisis horen en horen wij praten over meerdere oorlogen, zelfs Oorlog in kerkenland. Vele geruchten doen de ronde en onder de meerdere Woorden in de Wereld zijn er deze van mensen die durven vragen stellen en durven zoeken naar zin in het leven en naar het waarom dit alles meot gebeuren. Het zijn mensen die durven kijken naar het verleden en wilen leren uit oude boeken. Zij durven kijken naar Bijbelse figuren zoals Esther, Josua, koning David, profeet Ezechiël en de profeet Jeshua of Jesus, welke ons als de beloofde Messias een enorme toekomst mocht brengen.

Als dienaar van God heeft Jezus ons het goede voorbeeld gegeven. Hij is de beste leermeester welke wij best zouden volgen. Zijn woorden kunnen deze dingen die nog onduidelijk waren vanuit de Oude geschriften, verhelderen.

vindt waar u terecht kan in: Earnestly Contending for the Faith

+


Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment