Tuesday 7 May 2013

Wim Verdouw zijn tocht naar geloof in slechts één God

Het gebeurd wel meer dat mensen zich beginnen af te vragen wie God nu toch werkelijk was. Zo ook deed Wim Verdouw , voorganger van de Messiaanse gemeente Immanuël dat.

In een interview verteld hij over zijn meest heftige jaren van zijn leven toen hij belandde bij een Evangelisch-Charismatische gemeente waar hij zich enthousiast verdiepte in het Pinkstergeloof, maar tot de conclusie kwam dat er Bijbels gezien niets van al die geesten en tongenbidden klopte. Bovendien verwierp men de Tora: het moest allemaal vanuit het gevoel. De Wet was immers ‘weggedaan’.”
Hij vertelt ook hoe hij samen met zeven andere gelovigen de moed bijeen schraapte om niet meer enkel in zijn huis samen te komen op Sabbatmorgen, maar om na een jaar een zaaltje te gaan huren en een gemeente te starten. Ze stapten dus naar de notaris voor een officiële registratie. ‘Een kerk beginnen? Dat hoor je niet zo vaak meer tegenwoordig’, zei de notaris hen.


Lees het interview: Interview W. Verdouw – “Alleen de Vader is God”

No comments:

Post a Comment