Monday, 14 April 2014

Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken

In Bekeerlingen en omgang keken wij naar diegene die van geloof wenste te veranderen.
 Bij zulk een verandering wordt de familie van die bekeerling ook getroffen. Voor hen doen zich ook vele veranderingen voor. Ofwel kunnen zij zich ook aanpassen en er mee trachten te leven ofwel nemen zij er afstand van en keren zij zich er helemaal van af.

Belangrijk is wel dat de personen er rond willen na gaan waar die bekeerling mee bezig is. Zodra dat er iets speciaals op valt van aandachtswijziging is het misschien neit slecht om een goed gesprek aan te gaan. Omstaanders kunnen eens horen waar de persoon eigenlijk in geïnteresseerd is en waar hij of zij mee bezig is. Of nog beter: de vraag stellen wie hij of zij eigenlijk wil zijn.

Hoe een zuster haar broer zag veranderen en opkeek van zijn blik in de verte, kan u lezen in Dit is mijn broertje, hij werd moslim.

Fotografe Saskia Aukema zag op straat steeds vaker moslims van wie ze vermoedde dat ze 'geen moslim van geboorte' waren.
"Vrouwen met blauwe ogen en een hoofddoek. Ik vroeg me af waarom mensen zich bekeren tot de islam. En hoe dat dan gaat. Het leek me een moeilijke keuze. Want de islam heeft geen goed imago in het nieuws."
 Ze las erover, keek documentaires, bezocht bijeenkomsten van vrouwen die zich wilden bekeren.
"Eerst zonder camera. Toen ik de mannen en vrouwen beter leerde kennen, begon ik met het maken van portretten."
Ze had gelezen dat fotografie binnen de islam moeilijk kon liggen, maar ze ondervond nauwelijks weerstand.
 "Tot mijn verbazing kreeg ik toestemming om een fotostudiootje in te richten op de Nationale Bekeerlingendag. Die wordt ieder jaar georganiseerd, er komen wel vijftienhonderd mensen op af. Veel mensen, mannen en vrouwen, lieten zich die dag fotograferen. Ook degenen die dat niet wilden, waren enthousiast over het project."
"Voordat ik aan het project begon kende ik nauwelijks moslims. Ik snap nu waarom mensen zich bekeren. Het geeft houvast. Als buitenstaander denk je dat je wordt beperkt, maar zo ervaren zij het zelf niet."
Saskia Aukema maakte tijdens haar project kennis met antropologe Vanessa Vroon-Najem. Zij deed jarenlang onderzoek naar bekeerlingen en is afgelopen woensdag aan de UvA op het onderwerp gepromoveerd (zie Bekeerlingen en omgang). Samen hebben ze het boek 'Bekeerd' gemaakt, met teksten van Vanessa en de foto's van Saskia. In het Amsterdam Museum is een tentoonstelling met hun werk vorige vrijdag voor publiek geopend.

Lees verder > Dit is mijn broertje, hij werd moslim.

© Saskia Aukema. Jeroen (de broer van Cathelijn Schilder), bekeerd in 2005

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment