Thursday, 4 September 2014

Te late hulp voor Syrië uit Westen voedingsbodem voor Vechters voor een Islamitische Staat


In april 2013 liet de leider van Islamic State of Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi, weten dat ISI en al-Nusra zouden samenvloeien tot "Islamitische Staat in Irak en de Levant" (ISIL) later het ISIS (Islamic State of Iraq and Al-Sham). Al-Nusra verzette zich tegen die fusie en kreeg daarvoor ook de steun van Al Qaeda dat officieel afstand nam van ISIS.  Vreemd genoeg bleken meerdere groepen op bepaalde ogenblikken samen te werken tegen de Syrische president Bashar al-Assad en zijn regeringstroepen en op andere ogenblikken gingen ze tegen elkaar in het verweer.State of Al Qaeda in Iraq
State of Al Qaeda in Iraq (Photo credit: Wikipedia)
Na Al Qaeda is er nog een veel sterkere groep van fundamentalistische islamieten ontstaan.
De meer radicale afsplitsing van Al Qaeda is gaan ijveren voor een Islamietische Staat (IS) die zij zelfs uitgebreid willen zien over de gehele wereld.

De VS heeft vroeger strijders gesteund die tegen de Sovjet-Unie in Afghanistan wilden vechten. Onder die strijders bevond zich ook de Jordaanse strijder al-Zarqawi Enkele gefrustreerde Baathisten (oud-partijleden van de vroegere leidende Baath-partij in Irak) en ex-soldaten van Saddam Hoessein verenigden zich in de rebellengroep JTNR onder leiding van al-Duri. De JTNR zelf beriep zich op het soefisme – een mystieke stroming binnen de islam – en toen Fallujah onder vuur lag, stuurde het sjiietische Mhadi-leger van Muqtada al-Sadr hulpgoederen naar de belegerde stad. Soennitische betogers droegen vaak ook portretten van de sjiietische opstandige leider. In de hoop tweedracht te zaaien tussen de verscheidene Islamitische groeperingen gaven de Amerikanen dan eens de ene dan weer een ander groep.

Toen het Westen echter niet snel genoeg ingreep in Syrië verloren veel mensen hun hoop in het Westen en vonden voedsel en steun bij de fundamentalistische Islamieten die zo almaar meer aantrek vonden.

Dat de de alawieten, een aftakking van sjiitische islam de Syrische veiligheidsdiensten vast in hun greep hebben veroorzaakt een "diepe afkeer" onder de islamistische soennieten in Syrië.

Onder het Assad-regime waren christenen, druzen, Koerden, sjiitische moslims en Turkomannen in staat in relatieve vrede te leven zonder te worden vervolgd, zoals dat in andere landen in het Midden-Oosten voorkomt, maar nu wordt de toestand alsmaar delicater. De sterke fundamentalistische groep die vermoedelijk steungelden krijgt van Saudi-Arabië, wil een etnische zuivering doorvoeren en aanschouwt elke andere strekking daar haar denkwijze als des duivels. Het is ongelofelijk dat zij zelfs eeuwen oude (prachtige) moskeeën vernietigd. Men kan zich daarbij vragen stellen waarom deze cultuurhistorische gebouwen voor het nageslacht niet meer bewaard mogen worden.

Duidelijk is het dat het hier eigenlijk om een duidelijke patstelling gaat betreft het eeuwenoude conflict tussen sjiieten en soennieten. Het Baath-regime van Bashar al-Assad bevriend met het religieuze bewind in Iran en de radicaal sjiitische militie Hezbollah in buurland Libanon, indien het omver geworpen zou worden zou de Hezbollah marginaliseren en de Iraanse invloed in de regio sterk terugdringen. Dat verklaart ook waarom Saudi-Arabië, grote rivaal van Iran, tegenstanders van het Syrische regime financiert, waaronder groepen die gelinkt worden aan het terreurnetwerk Al Qaeda.

De Koerdische Volksbeschermingseenheid (YPG) heeft in deze strijd de ultieme kans gezien om haar volk over de grenzen heen weer op te roepen tot Koerdisch bewust zijn en tot het verenigen tot een Koerdische Staat (Koerdistan) wat het nu zeer moeilijk maakt voor het westen wie zij gaan steunen. Indien zij deze Koerden nu van wapens voorzien is er een gevaar dat diezelfde manschappen die nu in bondgenootschap met het Westen tegen de ISIS of IS vechten zich later tegen Turkijë, Irak en Syrië zullen keren om de Koerdische gebieden op te eisen.

Ondertussen wordt het nu hoog tijd dat het Westen er ernstig gaat over denken hoe zij de gewone burgerbevolking in die regio kan beschermen tegen de meedogenloze strijders, die ook al beweren zij in naam van Allah (God) te vechten, naar believen kinderen martelen en doden, meisjes en vrouwen verkrachten, verkopen als slaven, martelen en vermoorden.
De VN maakten maandag bekend dat minstens 2000 vrouwen en kinderen in Irak zijn ontvoerd door extremisten. De missie van de VN in Irak (Unami) heeft meldingen gekregen van vrouwen van wie de kinderen zijn afgenomen door IS en van vrouwen die aan strijders zijn gegeven als slavin.

Van het vele filmmateriaal dat de westerse schermen bereikt is het duidelijk hoe leden van de Islamitische Staat jong en oud tracht over te halen bij hun 'bescherming' te zoeken en met hun mee te strijden tegen de 'goddelozen'. In de beelden zien wij ook zeer jonge kindsoldaten.

In Syrië en Irak vinden er wreedheden plaats op onvoorstelbare schaal .


Ook journalisten die normaal trachtten een neutraal objectief beeld te schetsen, zoals James Foley en Steven Sotloff werden als waarschuwing naar het Westen, voor de camera op gruwelijke wijze het hoofd afgesneden met een dolk. Opmerkelijk is dat de dader waarschijnlijk een Britse rapper is uit London.

De extremistische beweging de Islamitische Staat (IS) heeft nu, met behulp van allerlei Islamitische organisaties en ook Europese recrutanten grote delen van het noorden van Syrië en Irak veroverd.
Tegen die jongeren uit diverse EU-lidstaten die naar Syrië zijn getrokken om mee te vechten aan de kant van de extremisten moeten de individuele Europese landen streng optreden. Het gaat niet op dat zij hun burgerschap nog houden en daarbij nog werklozensteun of zelfs bijstand van de openbare onderstand verkrijgen.

Men mag het niet al te licht opnemen hoe deze jongeren geradicaliseerd zijn, eerst en vooral onder invloed van imams die hier werkzaam zijn en oproer prediken en ook uit het land zouden moeten gezet worden. Indien men niet tijdig optreed zal men zien dat aan verscheidene kampen verkeerde en onjuiste informatie de wereld zal ingestuurd worden. Nu al kan men zowel islamitische als christelijke websites vinden war haat tegenover elkaar wordt gepredikt en onwaarheden over de heilige geschriften (Koran en Bijbel) worden verteld. Die valse berichten en onkruidzaden zullen de Westelijke gemeenschappen verzieken waardoor er bepaalde mensen op verkeerde ideeën zullen gebracht worden en zullen overgaan tot ook hier aanslagen te plegen.


+
Aanvullende lectuur:
  1. Burgeroorlog in Syrië
  2. Dossier Burgeroorlog in Syrië
  3. Alles over Burgeroorlog in Syrië (Het Laatste Nieuws)
  4. 100 sprekende beelden over twee jaar oorlog in Syrië
  5. Syrische rebellen, Afghanistan aan de Middellandse Zee?
  6. Voor- en tegenstanders van het regime in Syrië
  7. Obama richt zich tot IS: "Recht zal geschieden"
+++

No comments:

Post a Comment