Monday 3 November 2014

Paus veroordeelt hoogmoed moderne mens

Paus Franciscus heeft op Allerheiligen tijdens een eucharistie op het kerkhof van Verano felle kritiek geleverd op de 'cultuur van vernietiging' van de moderne mens, die leidt tot de verwoesting van het leven, de cultuur, de waarden en de hoop.
 "De mens waant zichzelf God en vernietigt de wereld, die vandaag gebukt gaat onder een industrie van vernietiging en aanhoudend conflict." Franciscus verwees daarbij op het grootste kerkhof van Rome ook naar het bombardement van deze stad in 1943.
"De mens speelt heerser van de wereld. Maar wie moet het gelag betalen",
vroeg de paus zich luidop af.
 "Dat zijn de armen en de kleinen, die niet enkel veraf zijn."
 Franciscus verwees naar de vluchtelingen en mensen die honger leiden en die al te vaak met onverschilligheid worden behandeld.

"Vaak wordt de indruk gewekt dat de kinderen die honger hebben en die ziek zijn er niet toe doen, alsof zijn tot een andere soort behoren. Wij leven in een wegwerpcultuur waarin kinderen, ouderen en jonge werklozen aan de kant worden geschoven, omdat zij geen winst opleveren. In grote delen van de wereld heerst de ellende. Toch schenkt de goddelijke barmhartigheid de mens de kracht om zich van de vernietiging van de wereld te bevrijden."

No comments:

Post a Comment