Thursday, 23 April 2015

Noodzaak om geweld tegen moslims ook in kaart te brengen

English: Illustration about a lesbian girl, tr...
English: Illustration about a lesbian girl, traditionally dressed, asking if one can be gay and Muslim Nederlands: Illustration over een meisje, moslima, die zich afvraagt of je tegelijk Moslim en Lesbisch kan zijn. (Photo credit: Wikipedia)
De 16de april is er in Nederland een positief initiatiefvoorstel 'Zicht op moslimdiscriminatie' ingediend bij het parlement. Volgens de partijen hebben twee op de vijf moskeeën in Nederland in de afgelopen tien jaar te maken gehad met gewelddadige incidenten. Dat ging dan om dreigmails of bekladding en zelfs in één geval een varkenskop voor de deur.

Zoals in België wordt daar in Nederland niet echt een registratie van moslim discriminatie gemaakt, terwijl wij toch in een vrije democratische samenleving zouden moeten wonen waarbij iedereen het recht moet hebben dat geloof te belijden welk zij persoonlijk willen belijden.

Met financiële bijdragen van de Open Society Foundations en stichting het PALET en met steun van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft Ineke van der Valk een document opgesteld met de resultaten van haar studie over de Islamofobie die in de hand wordt gewerkt door de enkele gevallen die een hele gemeenschap in een slecht daglicht stellen.


Het onderwerp discriminatoire agressie en geweld tegen moslims bevond zich in de winter van 2014/ 2015 in het middelpunt van de actualiteit. De behoefte aan concrete gegevens,achtergrondinformatie en duiding is groot. Vandaar dat Ineke van der Valk zulk een Monitor Moslim Discriminatie studie heeft voorgesteld.
Monitorstudies tonen elke keer weer aan dat discriminatie op belangrijke terreinen, zoals op de arbeidsmarkt, nog steeds voorkomt en dat verschillende maatschappelijke groepen, zoals etnische minderheden, homo’s en mensen met beperkingen, hierdoor sociaal worden achtergesteld. Dat moslims meer en meer doelwit zijn geworden van discriminatoir handelen en deze vorm van discriminatie zich niet zelden verschuilt achter religiekritiek, bleef vaak onderbelicht. Dit heeft mede geleid tot het besluit een meerjarig Monitor project te starten.

Er is nog zeer veel werk aan de winkel. Alsook valt het op dat door dat er zoveel negatiefs over moslimterroristen op televisie komt dat mensen erg bang zijn geworden voor een groeiend aantal islamieten. die angst bij veel mensen brengt teweeg dat er een versterking van discriminatie optreed, maar dat politie eenheden geen slechte beurt willen halen bij de plaatselijke oorspronkelijke christelijke bevolking. dit maakt dat als er vandalenstreken worden uitgevoerd tegen moslims deze vaak ongestraft gaan en deze niet altijd correct worden geregistreerd. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt bijvoorbeeld dat wanneer er een raam wordt ingegooid bij een moskee, de politie zoiets vaak onder andersoortige incidenten zoals vernieling schaart. Dat maakt het lastig om de omvang van de incidenten te meten.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte:
 'Het is al erg genoeg dat deze geweldincidenten er zijn, maar breng het in kaart zodat er wat aan gedaan kan worden. Betere en aparte registratie is nodig. Geen Amsterdammer zou moeten vrezen om zijn of haar geloof te belijden'.

No comments:

Post a Comment