Wednesday, 22 July 2015

Gebed tot Hem die ogen opent om inzicht te krijgen

Aansluitend op de teksten rond inzicht en het leren kennen van God en Zijn Plan, leggen wij u graag dit gebed voor, met in acht name dat het alleen Jehovah God is die het volledige inzicht geeft, nodig om Hem tegemoet te komen.Zachtmoedige Goddelijke Herder, U en U alleen bent in staat mijn geestesoog te openen
zodat ik U kan zien, mijn hart te ontsluiten zodat ik U kan ervaren.
Maak op dit moment van stilte de blinddoek los die mijn zicht belemmert
en help mij te wandelen op de rechtvaardige weg.
Dank U, Heer. Amen.

... de Heer opent de ogen van blinden, de Heer richt de gebogenen op, de Heer heeft de rechtvaardigen lief (Psalm 146 vers 8). 


No comments:

Post a Comment