Thursday, 25 August 2016

Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis

Voor de Parsja Dewariem 5776 vroeg het NIK zich af of de Bijbel voor de mens van vandaag, die leeft in een wereld van revoluties, automatisering en atoombewapening nog betekenis kan hebben.

In het verre verleden hielden heel wat mensen vast aan de bijbel die zelfs een invloed had op het taal gebruik. Heel wat zegswijzen kwamen uit de Heilige Schrift.
De Bijbel is steeds een belangrijke bron van inspiratie geweest voor het religieuze denken en heeft een diepgaande invloed gehad op de culturele ontwikkeling in Europa, Amerika en het Nabije Oosten. Niettemin lijkt de Bijbel voor velen niet veel meer te zijn dan een achtenswaardige stem uit het verleden.

Twee honderd jaar geleden mag het dan een veel ter hand genomen boek geweest zijn, nu nemen nog maar weinig mensen de tijd om er in te lezen.  Niet veel mensen zijn er nog in geïnteresseerd en hebben geen behoefte meer om nog een persoonlijke relatie aan te gaan met een onzichtbaar Wezen dat voor velen zo onbegrijpbaar lijkt te zijn.

Maar die onbegrijpbaarheid komt echter doordat de meeste mensen zich laten leiden door menselijke doctrines, waarbij zij volstrekt willen vasthouden aan de drie-eenheid.Dit maakt veel van de teksten zo gecompliceerd en wat tegenstrijdig. Indien de mensen die Drie-eenheidsgedachte maar eens durfden opzij te schuiven zouden zij veel vlugger tot een beter inzicht komen en makkelijker al die oude teksten begrijpen.

De mensen moeten beseffen dat de Bijbel het Opperwezen als een persoonlijke God beschrijft, die over de natuur heerst en de menselijke geschiedenis stuurt. Het Opperwezen wordt niet slechts als eerste oorzaak van al het zijnde gezien, die in een ver verleden de wereld schiep maar Zich sindsdien uit Zijn schepping terug zou hebben getrokken en het universum aan zijn wetmatig lot zou hebben overgelaten.

Dat Dit Overmachtig Subliem Wezen alles in de hand zou hebben stoort veel mensen, maar doet hen ook vragen stellen waarom dan wel bepaald slechte dingen gebeuren. Men stelt zich dan vragen bij die relatie van dat Supperwezen.


 De Schepper van hemel en aarde blijft betrokken bij de mensheid en Zijn relatie tot de mens blijft van persoonlijke aard. Het Opperwezen kent Zijn onderdanen en wil door hen gekend worden.
De verhouding tussen God en mens wordt in de Bijbel beschreven in ethische categorieën: op de mens wordt een ethisch beroep gedaan.

Volgens het NIK is het een Ich-du relatie, die de mens niettemin vrijlaat in zijn keuzes en hem een grote individuele verantwoordelijkheid toekent, samengevat in het ethisch monotheïsme van het jodendom. Maar die Ik-Jij verhouding gaat nog verder in de goyim generaties en treft ook de niet Joden die keuzes zullen moeten maken.

Elk van ons moet beseffen dat wij in evenbeeld naar God zijn geschapen en een geweten ingeplant hebben gekregen. Elkeen heeft een natuurlijk instinct dat een besef van goed en kwaad voor legt. Daarin moet elk wezen zijn keuze bepalen en uitzoeken welke richting hij of zij uit wil gaan.

De Bijbel is een oevolutionair boek: een belangrijk thema vormt de bevrijding van de mens van incestueuze gebondenheid aan bloed en bodem, van het onderworpen zijn aan afgoderij en slavernij. Het hoofdthema vormt Imitatio Dei, het wandelen in de voetsporen van God en het opgaan in Zijn eigenschappen. Het mens- en wereldbeeld wordt bepaald door het begrip verheffing, waarin alle onderdelen van de schepping worden betrokken.

De Bijbel is zo uniek omdat daarin Gods `denken; centraal staat.
De Bijbel is een buitenwerelds gegeven, dat niet naar de maatstaven van religies, die ontstaan zijn vanuit enig cultureel volksbewustzijn, beoordeeld kan worden.
De Bijbel ontmoette in de loop der eeuwen de grote wereldculturen, die `man-made’, materialistisch of intellectualistisch van aard waren. Vandaar dat de Bijbel altijd in confrontatie trad met de verschillende oude beschavingen.

Lees hier verder meer over in: Dewariem/Deuteronomium – De invloed van de bijbel op de beschaving

Wednesday, 24 August 2016

Were Biblical writers Math nerds

English: Golden ratio in pyramids
Golden ratio in pyramids (Photo credit: Wikipedia)
At The Thousand-Year View the writer N.S. Palmer who has degrees in mathematics, economics, philosophy, and biology, looks from his mathematical eye-view at the writers of the set apart books of the Bible.

By the Christadelphians there are also several who like to find all the mathematical cues in those sacred writings. for me this sometimes goes too far, but that is just my impression.

For "nerds" like N.S.Palmer (like he calls himself so), it’s very exciting to look at the numerology and mathematics used in the Bible.
The writer looks at the favourite number pi which is often the only thing people remember from geometry class in school, but for him is the most interesting in the Bible. In the Bible it can be found in two places (Kings 7:23 + 2 Chronicles 4:2)

Other Biblical references to mathematics are little strained. In life, the Golden Ratio (1.618..) occurs frequently, especially in art and architecture. In the Bible, Exodus 25:10 says that God commanded Noah to build the Ark of the Covenant measuring 2.5 by 1.5 cubits, and 2.5 divided by 1.5 is 1.666. Some writers say it refers to the Golden Ratio, but unless the Vilna Gaon came up with something like he did with pi, it doesn’t look like it to me.

> Read about it:  Biblical Writers Were Math Nerds

+++

Tuesday, 23 August 2016

Mean voices on the Internet and free speech

"Free Speech Doesn't Mean Careless Talk&q...
"Free Speech Doesn't Mean Careless Talk" - NARA - 513606 (Photo credit: Wikipedia)
At Islam is Nazism with a God I gave an answer to the question on what I thought of her concern for freedom of speech.

A video is presented on that site and like on may sites we can find several remarks and find lots of sayings of which we can agree with or not. On the internet is a lot to find by which we can or do not want to interact with people face to face. In most instances people get to see and react to texts of people we don’t see and in most cases even don’t know them.

The danger of such encounters is that such visits to different websites as well as message boards may give the visitor not the feeling they really are talking with other human beings who have their feelings like we do have ours.

N.S. Palmer who has degrees in mathematics, economics, philosophy, and biology and is currently affiliated with Hebrew College, blogs for The Jerusalem Post and The Jewish Journal as well as his own blog where he writes
 the people we encounter on the Internet seem less real to us than those we meet in person. As a result, we tend to take them less seriously as human beings. We are less inclined to worry about hurting their feelings or treating them unjustly. Quite realistically, we are also less likely to worry about arguments leading to physical confrontation or retribution.
Perhaps it is that knowledge of not having to face that person and of being sure that we shall not encounter that person in real life, that gives for some the permission to do impermissible acts.
Often it is that anonymity which lets forget many that they should be talking decently and act politely to the other on the other end of the line.

It is like the professor says, that we
We are sitting in our homes where nobody can see us. We are less inclined to feel shame if we do something hurtful.{Why Are People So Mean on the Internet?}
It is that non-seen other, which makes so many chatters or internet users, to forget all decency and respect for the other.
Occasional anger and frustration make take on appropriate forms. Bottled up rage many let their steam go off when they get on the computer.
 Then, some of us have a rage-fest.{Why Are People So Mean on the Internet?}
Internet-Rage
When we had the MSN Groups it started already to go the wrong way, people forgetting any decency, norm and values. Today it did not change for the better. The opposite, it became even worse, and many seem to take certain words or language for normal.

We seem to find more and more people who resort to insults, name-calling, and other kinds of online vitriol. In a way they sometimes go so far we feel pity with them because they can not control their feelings nor their anger, which shows us how frustrated they are. Luckily we know they are either venting anger that has nothing to do with us, or they are deliberately trying to goad us into a screaming match.
Ignore them. A long-standing bit of Internet wisdom applies: “Please do not feed the trolls.” {Why Are People So Mean on the Internet?}
When we look at what is said on the internet, and see how many lies are told or how many are raging about, without any blush on the cheeks, we could wonder how much we should allow and how far Free speech may go.


Here you may find my remarks I made on the video Islam is Nazism with a God and on the presentation of it on America: The Good and the Bad
°°°
°°°

Brooke Godlstein looks at those people who shout they are Hamas. Their actions may have us wonder how far Free Speech goes. Can we allow negation of the Holocaust? Can we allow people to cry for hatred against one or another nation or race? the same could be asked about the allowance of money entering a coutnry for funding of certain organisations, be it right wing (Nazi, extreme Jewish/Christian or Muslim fundamentalism) or extreme left wing (extreme Marxism or Communism).

How far wants one to go to allow free speech when it is known that those speakers are funded by terrorist organisations and also steer to terrorist acts?

I think when a organisation wants to dominate and not allow an other to have the right to speak it should be counter acted. They should be able to have their say but others should have the right to react to them as well. But here the State or Government has a duty to fulfil to have everything under control and to watch those who want to dominate others and could endanger our society. As soon as the secret intelligence encounters dangerous elements they should make them public and show all in the nation who those ‘preachers’ or ‘speakers’ are and what they do plus what the danger of them for the nation is.

Pamella Geller is right to say we need to talk about this. Everything should be considered and spoken off. It would be wrong to allow only one party a voice and to censure an other.
A State have to assure all its citizens that they all have the right to look at something, to study something, but also to criticise something. As such Judaism, Christianity but also Islam should be able to judged and criticised by the citizens of the nation, being them atheists, Jews, Christians, Muslims, Hindu, Buddhists or from other religions. all sorts of religions and nor religious group should be able to be put under the magnifying glasses.

Though we do have to be careful not to call all religious people or non-religious people savages. At the moment there is a tendency to declare all religions awful and the cause of evil. In Europe, and probably also in many parts of America, many think religion is the cause of evil, and everything has to be done to stop religious awareness. In North America the many Christians would cry high from their tower, but by their heavy actions against other religions they could cause the same reactions as we now have to undergo in Europe.

The interviewer of Geller shows she understood the Quran and the meaning of Jihad = struggle. Geller her perspective of that Jihad or her view of holy war is not the view of the bible nor the quaran wich both speak about the holy war which has already gone on for ages (spoken of in the Torah, Prophets, Hebrew Writings, Greek Writings, Quranic verses).

Geller telling that christians would not behead others in the name of Christ does not seem to know her history nor the present Asian situation where still such things happen today. Even in the States of America we can find people like the Westboro Baptist Church who shout hate and hurt other people a lot. In the States there have been also Christians who said they were against killing the unborn but did not mind killing doctors who worked at abortion clinics. That are also Christians who bring damage to others in the name of their religion. The same we can find fundamentalist Jews who kill others, so called in the name of their religion. Look at what happens in Israel and how certain fundamentalists take in the land of others and protect their settlements with violence.

But please do not forget that politician violence and non-religious related violence is still the most common violence. The majority of terrorist acts have nothing to do with religion. The majority of believers in the different religions, pagan or not pagan, preach for self-development in a peaceful atmosphere.

We do not have to abridge or stop our free speech for not offending any body, be it savages or even civilised human beings who think differently. When not having the same idea it will always be possible to have a conflict of ideas and can there be the possibility to offend some one. That is part of the consequences of free speech, we have to endure or to allow.

When Geller talks about savages and savagery would she consider the native American as savages, like her ancestors did or would she recognise that many Europeans who came to conquer the country of those natives behaved as savages? Did she ever thought of the fact that certain Muslims may consider those white people who live there in the North American halfround, who fornicate and have no good morals, could also be considered savages today by other nations or peoples?
The indigenous people of America had also their own civilised rules of conduct and way of life, which came disturbed by the colonial intruders. the same for the white Europeans who conquered spaces in the Southern halfround of this globe. In the name of Christ they also oppressed many peoples and pushed their own believes and faith into their throat. Many so called Christians even did not mind to take people captive and rape and sell them, not even interested if they would die in bad circumstances or not.

Perhaps it would not be bad to reflect on the similarity of the early crusades and collonialisation with the present crusade of certain Muslims or Arabic peoples.

It is true that we have a problem today which many try to avoid or to go out of the way, thinking it would go away by not talking about it. Not talking about it is wrong. We just should do everything to have it possible to talk about those issues and to have clear voices showing all the issues and how certain people could be a danger for the community.

Though each person who wants to bring something in debate and wants to talk against something, like being against a book or movie, should have knowledge of that book or move. Not like Geller not having seen the trailer nor the movie. And a trailer can not even say it all. When one wants to be against something the person has to know what he or she is against, and as such should have had contact with it, read or seen it. today we do find too many christians who are against the Quran because they think certain things are standing in that book, because they only heard the false preachers misusing that book and twisting verses. The same about several Christians who do not know their own Scriptures, often never having read the full Bible, from A to Z, but in the ban of false teachers who only present verses taken out of context and looked at from human doctrine.
the interviewer has good reason to say that when Geller wants to take on this issue we would expect to have her taken interest in that issue and having studied it. She telling it does not mater and she did not need to know … proofs she only wants to take her own idea and wants others to go for her restricted ideas only, not needing to have the real truth of what is all behind it or how it really is and who is really spoken about.

She is right to say we do not have to like what is said, because that is freedom of speech, but than she too should allow others the same right to have that freedom, to talk like she does about things they seem not to know so well. It is for others then to come in to the circle of debate and show both parties that they might have it at the wrong end of the stick.

Personally I thing, and certainly for politicians, those who have a higher position in society or have a special role in a community, should take up their responsibility and to look at things in a honourable and humble way, trying to stay correct to the matter, having looked at it seriously, in honour and conscience. It is the task of a politician to know the subject, to have studied it before speaking about it. She has to take care that she or he is honest to both parties involved and try to enlighten all, with showing what can be known and trying to uncover what is hidden for the public.

Geller considers herself as the messenger, but she forgets or does not want to see she herself is excluding the freedom of speech for those who do not agree with her or have an other view. She also seems not willing to see that the media have an important role to play in show both sides of the medal. The media also has to bring the voices of all parties involved. That is also part of the freedom of speech, and giving the public the right to come to their own conclusions, without imposing their own views (hopefully – though all media stations are naturally influenced in a certain way or have a certain starting view).

Nobody may be couched in silencing the voice of freedom of speech.

+++

Sunday, 21 August 2016

Heiliging of apart plaatsing

English: Suq Aftimos old market entrance, Jeru...
Suq Aftimos inkom van de oude markt Jerusalem (Photo credit: Wikipedia)
Heiliging van de tijd

Het eerste wat in de Tora kadosj – heilig – heet, is niet een voorwerp, een berg of een altaar, maar een dag, een stuk uit de tijd.

In het eerste boek van de heilige verzameling kunnen wij lezen hoe de Allehoogste schepper van hemel en aarde de zevende dag zegende en heiligde deze (Bereesjiet 2:3). In het overgeleverde  Scheppingsverhaal is de Sjabbat of Sabbat  heiliging van het begrip tijd.

Opvallend is dat het woord kadosj – heilig – in het boek Bereesjiet verder niet meer voorkomt en pas weer aan de orde komt in Sjemot (Exodus)19:6, wanneer er sprake is van een volk dat een specifieke opdracht krijgt:
 “Jullie moeten een heilig volk zijn”
waarna al snel in de Tien Geboden volgt:
 “Gedenk de Sjabbat om die te heiligen” (Sjemot 20:8).

‘Heiligen’ betekent ‘afzonderen’ of ‘apart zetten’. De Sjabbat moet wachten totdat het volk Israël op het wereldtoneel verschijnt. Maar ‘heiligen’ betekent ook ‘tot bestemming brengen’. Zo vinden wij in het Rabbinale taalgebruik dat het woord ‘heiligen’ ook wel de betekenis van ‘huwen’ heeft. Wanneer man en vrouw elkaar vinden is het de bedoeling dat zij elkaars uitein­delijke bestemming gaan vormen. Dit beeld past ook bij de verbintenis van het Joodse volk en de Sjabbat.

De Sjabbat wordt gezien als de bruid die iedere vrijdagavond door de bruidegom – Israël – weer opnieuw wordt verwelkomd. Zo vertelt de Babylonische Talmoed dat Rabbi Jannai altijd uitriep bij het verwelkomen van de Sjabbat: “Kom bruid, kom bruid!” hetgeen later verwoord is in het bekende welkomstlied ‘Lecha dodi’:
 ‘kom mijn geliefde (Israël) de bruid tegemoet om de Sjabbat te verwelkomen’,
 hetgeen nog steeds in alle synagogen wordt gezongen.
+

Lees meer:
Parsja We’etchanan 5776

Is Europe going to become a dictatorial bastion

That we are now living in the middle of a spiritual night we have noticed already. Though how many are seeing what certain political parties are trying to do?

By certain people at the top darkness has probably come into or over their minds.

It might sound unbelievable, but we should look at it seriously ... In a country where vegetables are often dressed with anchovies and tomato sauce may involve anywhere from one to three kinds of meat, being vegan would appear to be somewhat of a challenge.

Can you imagine it that a country is going to dictate what parents are allowed to give their children to eat physically and spiritually. In England and France there are already parents fined because they wanted to bring up their children in the biblical truth. In Italy the governement wants to penalise also those who want to bring up their children in the vegan way of life.

In France, Belgium and Italy the governement wants to have more say over what people are allowed or not allowed to wear in public. Whilst in our childhood everything had to be covered now they seem to find that those who want to go back to those times and want to have their body parts covered, should be fined.

If the center-right Forza Italia party has its way, raising future generations of Italians on a vegan diet could become a crime. And if France and Belgium continue the path they want to go on, Italy shall follow to prohibit the bourkini or burkini/burqini.

Imam Izzeddin Elzir had good reason to place the photograph of bathing nuns in their clothes, where no European seems to protest against, though if ordinary women would wear covering clothes everybody seems cross with it and complains. When those women in bourkini have to take those body coverings off should the nuns also not do that? When in Belgium the N-VA (by Nadia Sminate) says such covering is against our morals and values should we also not penalise such nuns and priest who enter our country in their habit?
It is also strange that Europeans make such a fuss about women who want to cloth themselves as in the old times. Why would those people not be free to cloth themselves how they want?

It is good to hear that on Thursday, Austrian politician Ahmet Demir caused uproar after publishing a photo of two nuns and joking that they were "oppressed women" in burqas. Later, he took the post down and apologized, but defended his post saying that he was attempting to convey the message that
"every woman should be able to wear what they want as long as they chose the clothes themselves."

It can well be that on Tuesday, Italy's Interior Minister Angelino Alfano told Corriere Della Serra that Italy wouldn't follow France's suit and ban the burqini, but will step up regulations of imams and mosques, but there are enough who would like to see a prohibition of the burqini.

When we hear all such controversy we should take care to keep an open mind and to show others how respectful we do have to be for others their opinion but also for their personal rights what to eat or wear or how to bring up their children. If that is going all to be decided by the state apparatus we shall be living a a dictatorial state.

Let it no come so far and let us make sure darkness does not come over our minds – for surely Jesus, in heaven, will very soon come, as we read his predictions yesterday in Mark 13, but he has also shown how we do have to behave against others and have to love them, even when they have an other way of life than ours.

Boerkini's, bedekking van lichaam en normen en waarden

Ophef rond foto van pootjebadende nonnen

Badende nonnen, wie maakter bezwaar tegen?


Dezer dagen is er  nochtans hevig bezwaar gemaakt tegen vrouwen die eveneens bedekt waren met stof of goed. Waarom maakt men tegen die nonnen geen bezwaar terwijl tegen vrouwen in boerkini (of boerkina) wel. Hun kledij bedekt niet meer dan bij die nonnen en heeft niets te maken met een boerka waar het hele aangezicht ook bedekt is.

Imam Izzeddin Elzir zag het goed in om een foto van nonnen die pootje badend met hun klederdracht in de zee gingen om deze op Facebook te plaatsen en hierbij vragen te stellen. Hij kreeg onmiddellijk veel likes op zijn foto. Maar dan werd zijn Facebook-account tijdelijk geblokkeerd, zo vertelt hij in de Italiaanse krant La Repubblica.
‘Het is absurd dat men in tijden van vluchtige communicatie een dergelijke foto als bedreiging ziet. Dat stemt toch tot nadenken.
Vroeger deed men heel wat indien er wat vlees bloot kwam te liggen en verzette men zich fel tegen weinig bedekkende zwembroeken en bikini. Dan werden monokini's het gesprek onderwerp en ging men op vele plaatsen eindelijk over om naaktlopen toe te laten.

Nu in tijden dat men veel preutser is dan een dertig jaar geleden maakt men toch nog problemen als mensen met een bedekt lijf in het water wensen te gaan. Als kinderen mochten wij ons lichaam niet onbedekt laten en zagen nog voor lange tijd onze ouders met hun badpakken met pijpen tot onder de knieën het water in gaan.

Nu dat bepaalde bevolkingsgroepen zich graag terug kleden als in de jaren 40-50 van vorige eeuw zijn er anderen die zich daar tegen verzetten.
Waarom laat men gewoon niet iedereen aantrekken wat zij graag aan trekken, maar moet men eveneens iedereen laten uit trekken wat zij graag uittrekken. Vreemd kan men het noemen als een meer bedekt lichaam meer aanstoot zou geven dan een weinig bedekt lichaam of zelfs een geheel naakt lichaam.

Of vinden velen juist hier bij die vrouwen die zeer meer willen afschermen juist een bedreiging voor hun onkunde dat zij niet eenieder de vrijheid moeten gunnen en omdat zij hun gedachten niet de vrije loop kunnen laten gaan.

Naast de discussie over de volledige versluiering (boerka) in voor het publiek toegankelijke plaatsen wordt in Europa momenteel gedebatteerd over de zin en de onzin van volledig bedekkende badpakken voor moslimvrouwen, meer bepaald de boerkini.

Het is een totaal verkeerd signaal naar de mensen om zoals in Frankrijk in sommige badplaatsen een boerkiniverbod op het strand te laten gelden.
Gaat men zich verzettenals iemand in duikerspak op het strand loopt? Of in stadskledij?
Waarom ook zo veel ophef over zulk een ouderwetse kledij die die vrouwen graag dragen? Waarom hen dat recht niet geven?
als men boerkini verbod zou invoerne wat dan betreft mensen die hun huid tegen de zon bedekken, zoals bij het in het water gaan van kinderen, volwassen vrouwen zowel als heren met het dragen van een hemdje?

Vreemd kan men het noemen dat de N-VA-politica Nadia Sminate een verbod wil  en niet de volledige vrijheid aan de vrouw wil overlaten zich te kleden met eenders welke klederdracht die zij wil.

De politica zegt
 ‘We leven in Vlaanderen en wij bepalen de regels. Als we zeggen dat we grenzen moeten stellen en onze normen en waarden moeten doen naleven, moeten we dat ook doen.’
Maar waarom moet die politieke partij ons beperkende regels omtrent onze klederdracht opleggen? Welke normen worden met een bedekking van benen en armen geschaadt? Of wil men liever dat wij naakt lopen? Nochtans mag ik zelfs niet naakt lopen in mijn eigen privé tuin. Wordt daar neit mijn eigen recht ook geschaad alsook de normen van die geen perverse ideeën krijgen door naakt lopende mensen; ZIjn het niet juist die mensen die problemen hebben met naakte huid en/of bedekte huid dwaaroover men vragen moet stellen.

Wat kan er verkeerd zijn aan de klederdracht die armen en benen bedekt. Welk zijn dan die normen en waarden die geschaad worden. Weten die Belgen en Fransen wel welke normen en waarden zij wensen aan te houden en doen zij dat wel.Houden zij zich aan de netheid, reinheid van lichaam en geest en aan de ethische waarden die men van een wel degelijk mens en christen mag verwachten? Hoe velen van die klagers gaan er neit vreemd? Hebben zij dan het recht over normen en waarden van onze maatschppij te spreken?

De studiedienst van N-VA moet wel nog uitpluizen of een algemeen verbod juridisch wel te verdedigen valt. Indien nodig moeten de burgemeesters maar optreden, klinkt het.


+++