Monday, 24 October 2016

Strong-coderingen en Nederlandse Bijbelvertalingen

Wanneer wij de Bijbel in het Nederlands bestuderen zijn wij een beetje meer beperkt dan bijvoorbeeld in de Engelse taal. In die taal kunnen meerdere Engelse  concordanties een ware hulp zijn.
Het probleem van een concordantie is dat de woorden een vertaling zijn van het Grieks en het Hebreeuws en verschillende betekenissen kunnen hebben. Een Nederlands woord behoeft niet altijd de vertaling te zijn van steeds hetzelfde Griekse of Hebreeuwse woord. Zo kan het woord ‘wil’ een onderdeel zijn van het werkwoord uit de vervoeging ‘ik wil’, maar het kan ook een zelfstandig naamwoord zijn van ‘de wil’. Aan de vertaling kan je dus niet altijd zien wat er in het Grieks of Hebreeuws staat. Sterker nog: als er in het Nederlands een werkwoord staat, kan er soms in het Grieks of Hebreeuws iets anders staan.
merkt uitgever bij Importantia Publishing,

Over de publicaties van Importantia Publishing heeft hij in de afgelopen decennia heel wat moeten uitleggen. Frapant was de steeds terugkerende reactie in de beginjaren. Als hij vertelde dat de Online Bijbel voorzien is van Strong-coderingen kreeg hij steevast dezelfde reactie:
"Ik heb geen verstand van computers".
Blijkbaar werd het woord "Strong-codering" meer geassocieerd met de technische kant van computers dan met iets dat met de bijbel te maken heeft.

Gelukkig is in de loop van de jaren deze reactie naar de achtergrond verdwenen. Toch moet hij nog steeds aan mensen uitleggen wat een Strong-codering is en wat je er mee kan doen.

Hij heeft daarom besloten een serie artikelen te schrijven over Strong-coderingen en het gebruik daarvan.
Het eerste artikel heeft hij gepubliceerd op zijn persoonlijke blog "over ... Theologie". Het heeft als titel Wat is een Strong-codering?

No comments:

Post a Comment