Monday, 8 January 2018

Kijk naar verleden, heden en toekomst en zin van het leven

In de donkere wintermaanden zijn er heel wat mensen die terugblikken op hun leven en er vragen over stellen. Veel mensen vragen zich bijzonder in die periode af welke zin hun leven mag hebben.

Op de heropgefriste site van de Broeders in Christus kan u nu enkele artikelen vinden die op die vraag van vele mensen een antwoord tracht te geven.

"Is er meer in het leven dan dit" laat blijken dat wij als mens er ons bewust moeten van zijn dat wij niet de enige zijn die zo maar zouden lijden of in die mate getroffen zouden zijn door een lijden dat wij onrechtvaardig vinden.

De zorgen, problemen zijn er niet enkel voor ons, maar eigenlijk moeten wij inzien dat er niemand eigenlijk kan aan ontsnappen. Pijn is iets dat iedereen tegemoet komt. Lijden is iets dat de een min of meer moet verduren dan de ander, maar weinigen of niemand zal er aan kunnen ontsnappen.

Algemeen kunnen wij zeggen dat "Lijden een probleem is in en van deze wereld" waar wij tezamen naar oplossingen moeten zoeken om die pijn te verzachten en het lijden tot een minimum te beperken.

Hiertoe moet de mens weten dat er in de oudheid wetten zijn gegeven welke nog steeds valabel zijn en die eigenlijk zouden moeten dienen als een richtsnoer voor elk levende ziel. De eigenzinnige mens is echter niet bereid om die Wetten van God ter harte te nemen en daar licht het grote probleem van onze maatschappij. Moesten meer mensen die Wetten van God onderhouden zouden er heel wat minder problemen zijn en zou er heel wat lijden vermeden kunnen worden.

Diegenen die geloven in God en Gebod zouden hun geloof moeten uitdragen en zo veel mogelijk mensen moeten aansporen om ook in Die Goddelijke Schepper van hemel en aarde te komen geloven en Zijn geboden te houden. Eveneens zouden zij het Plan van God kenbaar moeten maken zodat meer  mensen kunnen inzien welk belang er mee gemoeid is om volgens Gods Regels te leven en er naar te streven die vredeboodschap van God uit te dragen en hoop te zaaien voor de uitvoering van dat Grootse Plan, dat redding zal brengen  voor iedereen die er wil in geloven.

+

Lees ook

  1. Wat is de zin van dit leven
  2. Bijbelboodschap voor ons
  3. Brood en leven 
  4. Is er meer in het leven dan dit 
  5. Lijden, probleem in en van deze wereld 
  6. Lijden bedekt door Zoenoffer 
  7. Plan van de Goddelijke Maker 

No comments:

Post a comment