Friday, 30 March 2018

De avond dat Jeshua zijn talmidim opdroeg dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter zijner nagedachtenis

Vanavond zullen Christenen over de hele wereld Goede Vrijdag eren terwijl andere Christenen bijeen zullen komen om naast Jezus laatste avondmaal ook zijn dood en het gevolg van zijn overgave aan de Romeinen zullen herdenken.

Tegelijkertijd met hen zullen het Joodse volk en de Messiaanse gelovigen de Pascha Seder vieren en vertellen hoe de Engel des Dood de huizen van de Israëlieten en al degenen die het bloed van het Paaslam op hun deurposten toepasten in Egypte passeerde.
 
Bijna tweeduizend jaar geleden werden 12 mannen die het Pascha Seder in Jeruzalem vierden verteld door hun rabbijn en meester, Jeshua (Jezus), dat dit hun laatste Seder samen zou zijn. Hij verklaarde ook de profetische betekenis ervan.

"Toen het uur aanbrak, leunden Yeshua en zijn apostelen achterover. En Hij zei tegen hen: 'Ik heb met verlangen gewild dit Pascha met u te eten voordat ik lijd. Ik zeg je, ik zal het niet opnieuw eten totdat het vervulling vindt in het koninkrijk van God. '"(Lukas 22: 14-16)
Ondanks deze laatste keer dat ongezuurd brood werd gebroken en de wijn werd gedeeld, liet Jeshua hen niet zonder hoop achter.  Hij benadrukte de fysieke komst van het Koninkrijk van God:
"Na het nemen van de beker, dankte Hij en zei:" Neem dit en deel het onder u. Want ik zeg je dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God komt. '
"En hij nam brood, dankte en verbrak het en gaf het hun, zeggende:" Dit is mijn lichaam dat voor u is gegeven; doe dit ter herinnering aan Mij. "Op dezelfde manier nam Hij na het avondmaal de beker en zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u wordt uitgestort'" (Lukas 22: 17-20) )
Voor slechts een korte tijd had de zoon van de vakman Jozef rond getrokken en gesproken over het Woord van God en over hoe hij de Weg naar God is en hoe dat Koninkrijk van God zou komen. Tijdens die bijeenkomst in een bovenkamer in Jeruzalem onderwees Jeshua zijn talmidim (discipelen) dat de Pascha Seder vanaf die tijd zal worden gevierd ter nagedachtenis aan het offer dat hij van zichzelf zou gaan maken om een ​​verzoening voor de zonden van de hele mensheid te worden.

Vanavond begint dan ook de achtdaagse viering van het Pascha bij zonsondergang.
Terwijl het Joodse volk
het begin van deze profetische vakantie markeert, zullen velen hier in België hun paasvakantie gaan nemen terwijl weinigen daar van nog even zullen stilstaan rond het gebeuren van Christus. Meerderen zullen meer aandacht schenken aan paaseieren en paashaasjes in plaats van de herinnering hoog te houden van Jezus dood en verrijzenis.

Laat ons door die heidense feestgebeurtenis echter niet misleid zijn. Dit jaar valt het samen, wat velen ook in feeststemming zal brengen rond de zelfde tijd. Maar laat het er u niet van afhouden om over die belangrijke gebeurtenissen, zoals de bevrijding van het Joodse Volk uit Egypte en de bevrijding van de vloek des doods, door het zoenoffer van Jezus.

Vanavond gedenken wij wat een voorafschaduwing is van de redding die voor de hele mensheid is verricht door de Nazareense leermeester Jeshua, met een ceremoniële maaltijd genaamd de Seder, waarin het verhaal van bevrijding uit de slavernij in Egypte wordt verteld alsook waar het verhaal wordt verteld van de laatste levensuren van Jeshua en hoe dat voor ons de weg opent naar een hoop tot een beter leven.

File:Christ after death,photo Jerusalam.JPG
Foto van het centrale deel van een mozaïek in de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem, op de buitenmuur van de Catholicon achter de steen der unie. Het mozaïek beeldt af dat Jezus van het kruis wordt genomen en dat zijn lichaam wordt gezalfd voordat het in het graf wordt geplaatst.No comments:

Post a comment