Saturday 20 April 2019

Gezocht: christenen in de spoorwegsector in België - Recherché: les chrétiens dans le secteur ferroviaire en Belgique

De International Railway Mission (IRM, www.railway-mission.net) werd opgericht in 1926 en is een interkerkelijke federatie van christelijke spoorwegverenigingen wereldwijd.
Op zoek naar christenen in België die ergens werkzaam zijn in de spoorwegsector.

Christenen die werkzaam zijn in de spoorsector worden aangemoedigd om met elkaar contact te leggen in lokale of regionale groepen en een nationale federatie te vormen.
Ze hebben al organisaties en contacten in verscheidene landen, waar ze ook proberen om nieuwe deelnemers te werven.

Help hen om christenen in de spoorwegsector in België te vinden! Ze nodigen hen ook uit om deel te nemen aan onze internationale IRM-conferentie deze zomer in Nederland. 

Maarten Pijnacker Hordijk (= zijn LinkedIn profiel),  is drietalig Nederlands, Engels en Duits. Centrale contactpersoon Spoorchristenen,
Graanhoeve 48, 3992 NK HOUTEN
Telefoon 06-31665111 (werk en WhatsApp) of 030-6371380 (thuis, na 18 uur).
E-mail: spoorchristenen@gmail.com
Website:
www.spoorchristenen.nl


Zend dit bericht s.v.p. verder. Reageer graag naar de volgende mailadressen: irm@railway-mission.net en spoorchristenen@gmail.com

http://www.railway-mission.eu/1_images/flags/NL20.gif
Nederland:

La Mission internationale des chemins de fer (IRM, www.railway-mission.net) fondée 1926 est une fédération interconfessionnelle rassemblant les associations chrétiennes de chemins de fer du monde entier. Les chrétiens travaillant dans les chemins de fer et autres sociétés de transport public y sont encouragés à mettre en place des réunions locales ou régionales puis de former une fédération nationale.

"L’autre voie“ – no website france@railway-mission.net