Thursday, 11 April 2019

Zuivere woorden in een Boek van Hem die nabij is

In de wereld worden heel wat boeken gepubliceerd.
Maar geen eklel boek kan de wijsheid van de bijbel overtreffen.

Gods weg is volmaakt,
het woord van de Heer is zuiver,
een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen
(Psalm 18 vers 30). 

Dank U God, voor de Bijbel,
die vol staat met geruststellende en bemoedigende woorden van U.
Uw ogen zijn nooit dicht,
uw oren altijd open en uw hart verkilt nooit
Dank U voor alle zegenrijke beloften uit uw Woord.
Amen.


No comments:

Post a Comment