Monday, 17 August 2020

Dagelijkse bemoediging - Er komen goede dingen aan

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Romeinen 8:1-2

Schaamte ontstaat niet omdat je iets verkeerds hebt gedaan, maar omdat je denkt dat je zelf verkeerd bent. Het is een diep, overweldigend gevoel van minderwaardigheid. Misschien heb je het afgelopen jaar wel afgesloten met een gevoel van schaamte over alles wat je niet goed hebt gedaan. Gelukkig belooft het Evangelie ons dat we zonder schaamte kunnen leven.
Jezus stierf voor onze zonde én voor onze schaamte. Jezus riep Mattheüs, een belastingambtenaar, om hem te volgen en zijn discipel te zijn. In die tijd en cultuur was dat beroep het laagste van het laagste en toch riep Jezus Matteüs om hem te vertegenwoordigen.

God houdt ervan om onvolmaakte mensen te gebruiken voor onmogelijke dingen.
God roept jou om veel dingen voor Hem te doen. Elke keer als je iets voor Hem doet, groei je een beetje meer. Het is goed om gehoor te geven aan Gods roepstem. Het bereidt je voor op het volgende wat God van je vraagt.
Begin het komende academiejaar met grote dromen – je zult grote dingen doen.

Gebed
Dank U, Heer, dat U mij bevrijdt van mijn schaamte. Dank U, dat U mij gebruikt om ondanks mijn fouten en gebreken onmogelijke dingen voor U te doen.

Om vandaag over na te denken
Voel jij het gewicht van schaamte over het afgelopen jaar op je drukken? Jezus wil je bevrijden van die schaamte. Hij toont je de weg naar zijn hemelse Vader, de enige Ware God.

Ook al mag het er nu op lijken dat het nieuwe schooljaar o, deze coronatijd vreemd gaat beginnen en heel wat moeilijkheden nog zal voorschotelen, is er toch hoop op beterschap.
Er komen goede dingen aan!

No comments:

Post a comment