Thursday, 10 September 2020

Welk burgerschap wil jij hebben

In de wereld van vandaag zijn er heel wat landen die hun burgers niet altijd eerlijk bedienen. In onze westerse wereld staan wij er niet zo slecht voor, maar toch moeten wij eens diep nadenken over een belangrijker burgerschap dan het tot een staat denken of tot een burgerschap dat gevoed is door nationalisme.

Wij hangen wel vast aan deze wereld, maar dat betekent nog niet dat wij deze wereld moeten toebehoren. Wij moeten namelijk de wereld van God toe behoren. In Zijn wereld ligt ons burgerschap. Wil jij tot deze wereld behoren en mee doen aan alle of aan vele traditie, zoals bepaalde riten als eerste en plechtige communie, of wil jij tot een kerk behoren die leeft naar Gods regelgeving? Wil jij behoren tot een gemeenschap van gelovigen die zich houden aan de Bijbelse normen en waarden?

No comments:

Post a comment