Tuesday, 18 May 2021

Je roeping niet missen


-
Zolang je leeft, heb je een roeping.
Mis je roeping niet,
zelfs als je nog maar een week te leven zou hebben.
God roept je toch om iets te doen. Het maakt niet uit hoe oud, jong, ziek, arm of onopgeleid je bent, God wil je gebruiken.
Er is niets zo inspirerend om te zien als mensen die aan het einde van hun leven nog steeds leren en groeien en nog steeds het beste van God voor anderen nastreven.
Dennis Prager vertelde eens dat hij de gewoonte had om mensen in het ziekenhuis te bezoeken. Hij zag mensen die op hun sterfbed anderen bemoedigden, brieven schreven en de krant lazen. Deze mensen hielden van kennis en dat bleef tot het einde van hun leven zo.
Zolang je leeft, leef je met een reden. Gebruik de tijd die je hebt en laat God je leiden.
-


*
Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door ​Christus​ ​Jezus​ roept.
Filippenzen 3:14
*Dank U, Heer voor dit leven.
Dank U voor de roeping die ik heb vanwege het feit dat ik leef.
<
Dutch version / Nederlandse versie: ...

No comments:

Post a Comment