Sunday, 16 November 2008

Geloofspunten van de Christadelphians in het kort


De Bijbel is Gods geïnspireerde woord. Het is Zijn boodschap tot ons.
Er is slechts één god, de Vader.
De Heilige Geest is de Kracht van God.
Jezus is zowel Zoon van God alsook een menselijk wezen, ongeveer 2000 jaar geleden geboren uit zijn moeder Maria.
Door een zondeloos leven te leiden heeft Jezus de weg geopend naar redding uit de doden voor al diegenen die in hem geloven.
Jezus is nu in de hemel aan de rechterhand van God, zijn Vader.
Jezus zal spoedig terug keren naar de aarde.
Wanneer Jezus terug keert zal hij over de wereld heersen en onsterfelijkheid geven aan al diegenen die geloof hebben en hem volgden.
Jezus volgers zullen in vrede mede heersen over aarde .
De mens is sterfelijk en heeft geen bestaan meer wanneer dij dood is. (Alle leven houdt op bij de dood)
De gift van God voor de getrouwen is onsterfelijk leven op aarde na Jezus zijn terugkeer.
Doopsel is een uitwendig teken van verplichting Jezus te volgen.

No comments:

Post a Comment